گزارش ملاقات کاردار ایران در ماداگاسکار با وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6722/14/ص مورخ 21/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص گزارش ملاقات کاردار ایران در ماداگاسکار با وزیر اقتصاد و دارایی آن کشور جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۹