گزارش پانزدهمین نمایشگاه بین¬المللی ماداگاسکار


اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6724/14/ص مورخ 21/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "گزارش پانزدهمین نمایشگاه بین¬المللی ماداگاسکار" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴