ارسال تقویم نمایشگاه های تخصصی عمان در سال 2022 میلادی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7524/14/ص مورخ 12/08/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "ارسال تقویم نمایشگاه های تخصصی عمان در سال 2022 میلادی" جهت آگاهی ارسال شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۰:۵۹