اعلام GRI کرایه حمل و نقل دریایی کانتینر

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7361/14/ص مورخ 09/08/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر "اعلام GRI کرایه حمل و نقل دریایی کانتینر" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۹