پیشنهاد شرکت هندی برای تهاتر مواد اولیه صنعت شوینده

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 9821/1400/ الف ت مورخ 17/08/1400 معاون محترم امور بین¬الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران منضم به تصویر نامه اداره کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه مبنی بر "پیشنهاد شرکت هندی برای تهاتر مواد اولیه صنعت شوینده" جهت آگاهی و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۴۷