تحولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 12 نوامبر

۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۱۲