برگزاری دوره تربیت کارشناس صادرات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3009/81 مورخ 18/10/1400 مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت درخصوص"برگزاری دوره تربیت کارشناس صادرات" جهت آگاهی ارسال می¬شود.
با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۰۹

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.