برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 12-1401 مورخ 25/04/1401 اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان درخصوص"برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲ مرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۳۷

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.