گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4046/14/ص مورخ 18/05/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی" روز چهارشنبه مورخ 12/5/1401 جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۲۱

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.