نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4999/14/ص مورخ 12/06/1401 معاون محترم تشکل¬ها و استان¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارسال "نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران" به منظور اعطای جایزه به منتخبین فعال تولیدی و خدماتی جهت استحضار ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل
۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۳۳