کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی از 4 درصد به 2 درصد

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع : 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5149/14/ص مورخ 15/06/1401 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کالاهای وارداتی از 4 درصد به 2 درصد" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۹ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۱۰