برگزاری کارگاه آموزشی بررسی حقوقی چالش های قراردادهای سرمایه گذاری در ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5296/50/ص مورخ 20/06/1401 اتاق یازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"برگزاری کارگاه آموزشی بررسی حقوقی چالش های قراردادهای سرمایه گذاری در ایران" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۵۴