برگزاری همایش و نمایشگاه جانبی اختصاصی تخصصی صنایع غذایی در امارات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5598/14/ص مورخ 27/06/1401 اتق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص"برگزاری همایش و نمایشگاه جانبی اختصاصی تخصصی صنایع غذایی در امارات در آبان ماه سال 1401" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۷:۰۲