معرفی شرکت های فعال در زمینه سواپ و بانکرینگاعضاء محترم اتحادیه
با سلام؛
احتراما به استحضار می رساند، با توجه به درخواست شفاهی وزارت نفت از اتحادیه مبنی بر معرفی شرکت های با سابقه فعالیت در حوزه سواپ و بانکرینگ، خواهشمند است شرکت هایی که در این حوزه فعالیت نموده و دارای سابقه فعالیت هستند، درخواست کتبی خود را حداکثر ظرف یک هفته آینده به منظور بررسی در کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ، به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایند.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۴۱