ده سال معافیت مالیاتی ، 4 سال تخفیف 25 درصدی خوراک

ده سال معافیت مالیاتی ، 4 سال تخفیف 25 درصدی خوراک
معاون وزیر نفت در امور زبا تاکید براینکه مسیر تجاری سازی کاتالیست ها درصنعت پتروشیمی باید تسهیل و نهادینه شود گفت: امروز آماده صادرات دانش های فنی کسب شده در صنعت پتروشیمی هستیم.
عبدالحسین بیات، در مراسم افتتاح و رونمایی از اولین مرکز پیشرو فناوری غشا و فرایند غشایی در مقیاس نیمه صنعتی در خاورمیانه، 4 کاتالیست و 3 دانش فنی باحضور وزیر نفت در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی افزود: دانش های فنی بسیاری در صنعت پتروشیمی بومی شده است و امروز خوشبختانه هیچ واحد پتروشیمی به علت نیاز به کاتالیست خارجی با مشکل روبرو نیست.

وی با اشاره به اینکه ایران با شتاب در حال بومی سازی کاتالیستهای مورد نیاز صنعت نفت به ویژه در صنعت ارزش آفرین پتروشیمی است افزود: در صورتی که مشوق های لازم برای پدید آورندگان دانش فنی و نیز کاتالیست ها داده شود مسیر تجاری سازی این محصولات نهادینه و تسهیل خواهد شد.

معاون وزیر نفت از بهینه سازی و ساخت کاتالیست های مختلف مورد نیاز این صنعت خبر داد و افزود : امروز شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی توانسته است کاتالیست های مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را با کیفیت و بهره وری بهتر از نمونه خارجی بسازد به طوریکه ضریب بهره وری این کاتالیست ها به 99 درصد رسیده است در حالیکه ضریب بهره وری نمونه های خارجی 96 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: ایران اکنون در منطقه خاورمیانه رتبه برتر را در ساخت انواع کاتالیست ها و دانش های فنی صنعت پتروشیمی دارد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: باید از فناوری های کسب شده بیشترین بهره را برد و مسیر بومی سازی را تکیه بر توان پژوهشگران و متخصصان ادامه داده و افزون بر تامین نیاز داخل در زمینه صادرات فناوری هم فعال شد.

بیات گفت: تحریم ها علیه کشورمان سبب شد تا آسیب های حوزه خود را شناسایی کرده و با تلاش متخصصان داخلی نیازهای خود را از داخل کشور تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، از وزیر نفت درخواست کرد زمینه تصویب معافیت از مالیات برای سرمایه گذارانی که دانش های فنی پتروشیمی را تجاری می کنند فراهم نماید .

وی در این زمینه گفت: پیشنهاد می کنیم با تصویب دولت سرمایه گذارانی که دانش های فنی را تجاری سازی می کنند تا ده سال از مالیات معاف شوند و به مدت 4 سال هم از تخفیف 25 درصدی خوراک بهره مند شوند تا زمینه تجاری سازی همه دانش های فنی بومی شده فراهم شود.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۰۰:۴۹