درکمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد: ارز 3000 تومانی به نفع صادرات است

درکمیسیون تجارت اتاق تهران مطرح شد: ارز 3000 تومانی به نفع صادرات است
هنگامی که اعضای کمیسیون تجارت برای نخستین باردرسال جدید گردهم آمدند، مهمترین موضوعی که پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند، "تغییر نرخ ارز مرجع به ارز مبادله ای درلایحه بودجعه سال 1392" بود.
اعضای این کمیسیون با اذعان به اینکه همچنان مخالف توزیع ارز ارزان یا مرجع هستند، نسبت به وضعیت اقشار فرودست وافزایش فشارها بر آنان ابراز نگرانی کردند. از این رو پیشنهاد کردند که اعضای هیات نمایندگان در کنار اقتصاددانان، به چاره اندیشی دراین رابطه بپردازند و راهکارهای جبرانی ارائه کنند. سی ودومین نشست کمیسیون تجارت با سخنان "محسن بهرامی ارض اقدس" رییس این کمیسیون آغاز شد و او ابراز امیدواری کرد که سال حماسه سیاسی و اقتصادی با تحولات قابل ملاحظه ای همراه شود.

بهرامی اما سپس روی دستوراین نشست دست گذاشت و با اشاره به زمزمه های تغییرارزمرجع به ارزمبادله ای برای واردات کالاهای اساسی و نیز تعیین نرخ2450تومانی برای ارز درلایحه بودجه سال1392گفت:«ما به عنوان اتاق تهران باید به دولت هشدار دهیم که پیامد های این تغییر، ازارز مرجع به ارز مبادله ای چیست والبته پیشنهادات جبرانی را نیز ارائه کنیم.»
زمان ارائه کوپن فرا رسیده است؟
"مجیدرضا حریری" دیگرعضو کمیسیون تجارت نیز گفت:«اکنون شرایط به گونه ای است که می طلبد دولت در قیمت گذاری منطقی دخالت کند.» اوگفت:«اگر چه ما به عنوان فعاان بخش خصوصی خواهان ارائه ارز ارزان قیمت نیستیم اما باید در مورد ارزاق عمومی تدابیر خاصی اندیشیده شود.» او گفت:« متاسفانه باید بگویم اکنون زمان ارئه کوپن به اقشار آسیب پذیراست.» درهمین حال بهرامی گفت:« پیشنهاد این کمیسیون این است که اتاق ایران و اتاق تهران درنشستی مشترک با حضور اعضای هیات نمایندگان و اقتصاد دانی از طیف های مختلف، پیش ازتصمیم گیری در کمیسیون تلفیق مجلس در مورد لایحه بودجه در مورد این موضوع هم اندیشی کند.»
اوگفت:« تشدید سیاست های تحریمی، کاهش فروش نفت افزایش نرخ ارز درلایحه بودجه را تا حدودی اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین در این شرایط باید راهکارهایی برای جلوگیری از تشدید فشار ها به اقشارآسیب پذیرجست و جو کنیم تا همراهی اتاق را با اقشار آسیب پذیر نشان دهیم.» او حتی گفت که لازم است ، اتاق مواضع پیشین خود را در موضوع ارز مرجع با توجه به شرایط فعلی تا حدودی تعدیل کند.»
اعضاء کمیسیون درنهایت توافق کردند که اتاق تهران در جلسه فوق العاده هیئت نمایندگان از اقتصاددانان با نحله های فکری متفاوت برای برون رفت از شرایط فعلی و ارائه بسته پیشنهادی اتاق تهران در قالب راهکارهای جبرانی برای جلوگیری از آثار تورمی و کاهش فشار و همراهی با اقشار آسیب پذیر، بیانیه ای منتشر کند.
ارز 3000 هزار تومانی
اما موضوع بعدی که در دستور کار اعضای این کمیسیون قرار گرفت،بررسی آمار تجارت خارجی کشور در سال 1391 بود که " اسدالله عسگر اولادی" با اشاره به وضعیت صادرات اقلام مختلف، گفت:« تعیین تکلیف نرخ ارز و تعیین میزانی جهت تک نرخی کردن ارز که اگر کمتر از 3000 تومان باشد منجر به شکست صادرات می شود.» عسگر اولادی سپس به برگزاری همایش صادرات غیر نفتی با همکاری کمیسیون تجارت اتاق تهران و کمیسیون صادرات اتاق ایران اشاره کرد و از برنامه ریزی برای برگزاری همایش بعدی در باب صادرات غیر نفتی سخن گفت. اما با توجه به تمایل اعضای کمیسیون برای برگزاری چهارمین همایش صادرات توسط کمیسیون ، مقرر شد برای برگزاری این همایش برنامه ریزی صورت گیرد.
درهمین حال "رحمان پورقربان" دبیرانجمن صادرات خدمات فنی ومهندسی، با اشاره به همایشی که در 20 اسفندماه در مورد مسایل ارزی برگزار شده بود، گفت:« پس ازبرگزاری این همایش کمیته های اجرایی وحقوقی به صورت مشترک با اتاق شکل گرفت والبته همایش بعدی نیز با مشارکت اتاق تهران برگزار خواهد شد.»
او همچنین در خصوص اجرای بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار و نحوه برخورد بانک ها با شرکت های عضوانجمن گفت که در نامه ای به شرکت ها از آنها نظرخواهی کرده و خواسته ایم بگویند بانک ها با آنها چه برخوردی داشته اند.

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۲۳:۰۴