ابلاغ قانون جدید گمرکی به دولت

ابلاغ قانون جدید گمرکی به دولت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ابلاغ قانون جدید گمرکی در آینده‌ای نزدیک به دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) "ارسلان فتحی‌پور" در مورد قانون جدید گمرکی اظهار داشت: اداره قوانین مجلس در مرحله ویرایش متن و تبدیل لغات خارجی به معادل فارسی است که ظرف چند روز آینده برای تصویب مدت اجرای آزمایشی این قانون وارد صحن مجلس شده و پس از آن بعد از حدود 40 سال برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین بررسی طرح افزایش 20هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها برای تسهیلات دهی به تولید، تا پایان هفته در کمیسیون اقتصادی به پایان می‌رسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: طی هفته جاری بحث طرح افزایش سرمایه بانک‌ها که یک ماده از آن باقیمانده، با حضور مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود.
فتحی پورگفت: براساس این طرح، افزایش سرمایه بانک‌ها با حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش مازاد فروش قیمت نفت و 10 هزار میلیارد تومان از محل درآمد انتشار مسکوک، فروش دارایی‌های بانک و تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی تأمین می‌شود. 
وی در مجلس تأکید کرد: طرح افزایش سرمایه بانک‌ها این هفته در کمیسیون اقتصادی به پایان می‌رسد که با تأمین این سرمایه 20 هزار میلیارد تومانی تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای رونق تولید به شدت افزایش می‌یابد و می‌تواند جهادی در اقتصاد و تولید ایجاد کند.
نماینده کلیبر و هوراند تأکید کرد: بهبود فضای کسب و کار و افزایش رقابت و توان تسهیلات بانک‌ها برای حمایت از تولید در راستای تحول در بانک‌ها انجام می‌شود.
فتحی‌پور خاطرنشان کرد: اجرای هفت بند طرح تحول اقتصادی مانند تحول در گمرک، مالیات، بیمه، بانک، نظام توزیع، نظام بهره‌وری و هدفمندی یارانه‌ها تا پایان مجلس هشتم به پایان خواهد رسید. 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی برای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی معرفی شده‌اند، گفت: هنوز کسی معرفی نشده و رای‌گیری در مورد اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در صحن مجلس انجام می‌شود.
۱۷ فروردین ۱۳۹۰ ۱۱:۳۲
اکونیوز |