تدوین بسته پیشنهادی اقتصادی برای کاندیداها و مردم

تدوین بسته پیشنهادی اقتصادی برای کاندیداها و مردم
رئیس اتاق بازرگانی ایران از تهیه بسته پیشنهادی درباره وضع کنونی و نیاز آینده اقتصاد کشور برای مردم و کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
 محمد نهاوندیان در بیست و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: این بسته را در اختیار عموم ملت و همه کاندیداهای ریاست جمهوری قرار خواهیم داد تا به انتخاب آگاهانه مردم و نیز تدوین هوشیارانه و جامع نگر برنامه های اقتصادی دولت آینده کمک کند.

وی گفت: اتاق بازرگانی ایران این کار را در عمل به وظیفه مشاوره خود انجام داده است و همه اعضای این اتاق در حماسه ملی انتخابات شرکت می کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این اتاق نهادی غیرسیاسی است، برهمین اساس به هیچ وجه از نامزد خاصی جانبداری نمی کند و در معیارهایی که ارائه خواهد کرد، تعیین مصداق نخواهد کرد. نهاوندیان گفت: افراد عضو اتاق با ظرفیت و تشخیص فردی حق دارند به صلاحدید خود عمل کنند.

وی افزود: با این حال در چنین تصمیم سرنوشت سازی که بر اقتصاد کشور اثر جدی دارد توصیه می کنیم همه فرزانگان و فرهیختگان جامعه بر انتخاب مبتنی بر عقل، محاسبه، آگاهی و ارزیابی تاکید کنند.

نهاوندیان اضافه کرد: هرچه بیشتر باید از احساسی شدن صحنه و تبدیل آن به موضوع مورد نفاق و اختلاف اجتناب کرد بلکه فضا باید فضای برخورد منطق ها، استدلال ها و خیزش آگاهی و تدبیرها باشد نه اینکه به میدان کشاکش احساسات و تضاد قبیله ای تبدیل شود.

وی گفت: در فضای آگاهانه میدانی برای شعارهای ظاهرفریب نخواهد بود و در این صورت به تخاصم، قطبی کردن جامعه و تحریک برخی بغض ها و نفرت ها هم نیاز نیست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در چنین فضایی میدان برای محبت و همگرایی فراهم می شود و کاندیداها که به تایید مرجع ذی صلاح، شخصیت های نظام هستند پس از روز رای گیری می توانند به همدیگر کمک کنند و نیازی به حذف نخواهد بود.

نهاوندیان اضافه کرد: ضرورتی ندارد کاندیداها به دنبال تضادها باشند، زیرا می شود مشترکاتی پیدا کرد و این به اجماع سازی ملی کمک می کند. وی گفت: در چنین فضایی تبلیغات هم با متانت صورت می گیرد و روزهای منتهی به انتخابات روزهای محبت ملی خواهد بود.

نهاوندیان افزود: با چنین صحنه شور عمومی ، در تصمیم گیری بین المللی نیز نقطه قوت جدیدی برای کشور ذخیره می کنیم و این به توجه دیگران به اقتصاد ما نیز کمک می کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برهمین اساس، ما نیز باید در این روزها همه کنش گران سیاسی را به همگرایی دعوت کنیم.

وی گفت: انتظار فعالان اقتصادی این است که در چهار سال آینده ، مسایل اقتصادی اولویت نخست باشد. نهاوندیان افزود: این انتظار را با استناد به نامگذاری های پنج سال اخیر رهبر معظم انقلاب مطرح می کنیم .

وی تاکید کرد: امروز باید ثبات در اولویت سیاست های اقتصادی کشور باشد زیرا تورم و بیکاری روزافزون برای مردم به خصوص قشرهای کم درآمد پذیرفتنی و قابل تحمل نیست به ویژه که این مسایل راه حل عملی دارد. وی افزود: باید به قشرهای کم درآمد توجه جدی کرد و این کار با رویکردهای اعانه ای ممکن نیست .

نهاوندیان تصریح کرد: باید فرصت های شغلی و امکانی ایجاد کنیم که مردم شغل شرافتمندانه داشته باشند و دولت می تواند از امکانات مالی خود برای بازتوزیع ثرورت در جامعه استفاده کند و این راه اصلی ترین ابزار در کمک به گروه های کم درآمد است.

وی افزود: در اقتصاد کشور به استراتژی بلندمدت نیاز داریم و این استراتژی باید در همه بخش های صنعتی، تجاری و کشاورزی تدوین و اجرا شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: توصیه ما در این استراتژی ، رویکرد تولیدمحور است زیرا در غیر این صورت نمی توانیم به اقتصاد پایدار برسیم.

نهاوندیان افزود: در این باره سیاستی موفق خواهد بود که از تعامل با فعالان اقتصادی به دست آید و با کمک آنها اجرا شود براین اساس فضای اقتصاد در چها سال آینده باید فضای تعامل باشد.

وی گفت: در رویکردهای توسعه ای باید رویکرد اساسی ما بهبود فضای کار باشد نه تصدی گری دولت یا مدیریت منابع بانکی.

نهاوندیان لازمه رشد پایدار اقتصادی را اصلاح مناسبات بین المللی دانست و افزود: فعالان اقتصادی باید در دسترسی به بازارهای جهانی و کاهش هزینه مبادله ، در شرایط برابر با رقبای خود قرار گیرند.

وی اضافه کرد: باید به تولید صادراتی توجه و به تولیدکنندگان آزادی عمل لازم داده شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد سالم برپایه قانون مداری رشد می کند و تغییر مکرر مقررات بدون پیش آگاهی ، امکان برنامه ریزی را از میان می برد.

نهاوندیان افزود: تشویق سرمایه گذاری از مهمترین راههای حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، بیکاری و فساد اقتصادی است. وی گفت: در اقتصاد سالم ، اخلاق رشد می کند و در فضای اخلاقی سالم ، اقتصاد رشد خواهد کرد بنابراین دولت آینده باید به پیوند اخلاق و اقتصاد توجه داشته باشد.

نهاوندیان افزود: بساط فساد و ارتشا باید از دست و پای دولتی جمع شود. وی همچنین برلزوم استفاده از مدیران دارای تخصص بیشتر به جای مدیران متوسط و نیز جلوگیری از تغییر مکرر مدیران اقتصادی کشور تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم باید احیا شود و رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی نیز که بارها در سیاست های کلی نظام و بیانات رهبری بر آن تاکید شده است اجرایی شود.

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۲۳:۵۵
مهر |