سرپرست شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب شد

سرپرست شرکت ملی صادرات گاز ایران منصوب شد
با حکم معاون وزیر نفت در امور گاز، حسین بیدار مغز، سرپرست جدید شرکت ملی صادرات گاز ایران شد.

به گزارش شانا، در حکم جواد اوجی خطاب به سرپرست جدید شرکت ملی صادرات گاز ایران آمده است: ضمن بهره گیری از تجربیات و توانمندی همکاران در این شرکت و تعامل با مدیران ذی ربط در شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های تابعه، موارد محوله به ویژه قراردادها، الحاقیه ها و موافقتنامه ها با اولویت ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد.

پیگیری مفاد دستور عمل وزیر نفت درباره ساختار شرکت صادرات گاز با توجه به الزام های اصل 44 قانون اساسی موضوع مهم دیگری است که در حکم انتصاب بیدار مغز به عنوان سرپرست جدید شرکت ملی صادرات گاز به آن تاکید شده است.

اوجی همچنین در حکم انتصاب سرپرست شرکت ملی صادرات گاز ایران از قمصری، سرپرست پیشین این شرکت، قدردانی کرده است.

۲۷ فروردین ۱۳۹۰ ۱۰:۳۴
شانا |