جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی در روز یکشنبه مورخ 90/2/4 تشکیل می شود

تاریخ: 05/10/89

 

«یــــادآوری»

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی که در روز یکشنبه مورخ 04/02/90 (امروز) تشکیل می شود را ملاحظه فرمایید.

 

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

b1دریافت فایل

۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۱:۳۸
اتحادیه |