افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران

افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: فاز سوم عسلویه به عنوان قطب تولید متانول ایران به زودی و با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی زنجیره ارزش را در این محصول استراتژیک صنعت پتروشیمی تکمیل خواهد کرد.
مهندس رمضان اولادی افزود: پس از اعلان فراخوان برای جذب سرمایه گذار در فاز سوم پتروشیمی عسلویه تاکنون ١٧ درخواست سرمایه گذاری برای توسعه و تکمیل زنجیره متانول به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شده و پیش بینی می شود در خواست ها در روزهای آتی افزایش یابد.

وی ادامه داد: برنامه ریزی های گسترده ای برای توسعه صنعت پتروشیمی در فاز سوم عسلویه انجام شده و جلسه های منظم و ثمر بخشی با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس در حال انجام است که امیدواریم این مذاکره ها هر چه زودتر نهایی شود.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در خواست های سرمایه گذاری در زنجیره متانول در کمیته های ارزیابی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شرکت ها ئی که صلاحیت لازم را داشته باشند مورد تائید قرار می گیرند.

وی افزود: فاز های ١و ٢ عسلویه به علت زیرساخت های مناسب می توانند بستر مناسبی برای تکمیل و توسعه زنجره ارزش در تولید متانول باشند و مجتمع عای پتروشیمی فعال در منطقه قابلیت های فراوانی برای توسعه دارند.
۳۰ تیر ۱۳۹۲ ۰۲:۵۵