فاز نخست پتروشیمی ایلام در آستانه راه اندازی قرار گرفت

فاز نخست پتروشیمی ایلام در آستانه راه اندازی قرار گرفت
فاز نخست مجتمع پتروشیمی ایلام به عنوان بزرگترین سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی در غرب ایران به زودی به طور رسمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
مجتمع پتروشیمی ایلام با هدف تولید محصولات استراتژیک پتروشیمیایی ساخته شده و محصول آن، سالانه ۴۶۰ هزار تن اتیلن، ۱۲۰ هزار تن پروپیلن و ۱۴۰ هزارتن بنزین پیرولیز، برش های چهار کربنه ۸۵ هزار تن و ۳۳ هزار تن نفت کوره است.
بر پایه گزارش وزارت نفت، واحد پلی اتیلن سنگین این مجتمع چندی پیش راه اندازی شده و به زودی به طور کامل عملیاتی خواهد شد و این واحد که با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن طراحی و اجرا شده در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.
بر پایه این گزارش تمام واحدهای یوتیلیتی (آب، برق و بخار) که شامل نیروگاه و بخش های تولید بخار و آب است تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است که به تدریج به طور کامل عملیاتی خواهد شد و همچنین پیشرفت ساخت سرویس های جانبی پتروشیمی تکمیل شده و عملیات نصب در حال اتمام است.
۴ شهریور ۱۳۹۲ ۰۰:۴۸