اخبار

هیات رییسه پتروشیمی

 

رئیس : آقای احسان باقریان

نایب رئیس اول : آقای مهدی اسپندیاری

نایب رئیس دوم : آقای مرتضی شهریاری

۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۵۸
تعداد کلیک: ۲,۷۷۴