پالایشگاه بندرعباس آماده فعالیت با حداکثر ظرفیت شد

پالایشگاه بندرعباس آماده فعالیت با حداکثر ظرفیت شد
پالایشگاه نفت بندرعباس با پایان تعمیرات اساسی آماده فعالیت با حداکثر ظرفیت شد.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس با بیان این که این تعمیرات با هماهنگی مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش برای مدت زمان ٢٥ روز پیش بینی شده بود، افزود: با پایش روزانه تعمیرات اساسی، اعمال نظارت و کنترل های لازم و انجام کار شبانه روزی، این تعمیرات در مدت زمان ٢٢ روز (٣روز کمتر از برنامه تعیین شده) با موفقیت و بدون هیچگونه حادثه ای پایان یافت.

هاشم نامور اظهار کرد: عملیات راه اندازی و بهره برداری از واحدها نیز از روز یکشنبه گذشته با تزریق نفتا آغاز شده است.

وی تصریح کرد: تعمیرات اساسی واحدهای تبدیل کاتالیستی (CCR) و تصفیه گاز با آمین شرکت پالایش نفت بندرعباس با ١٢ درصد کاهش زمان نسبت به برنامه از پیش تعیین شده، با موفقیت به پایان رسید.

نامور ادامه داد: عملیات اجرایی تعمیرات اساسی مجموعه ای از فعالیت ها، محدودیت زمان اجرا، گستردگی کار، تنوع اقدامات و انجام کار در چند جبهه کاری و به صورت موازی است که مدت زمان اجرای آن در تعادل تامین نیاز کشور به فرآورده های نفتی بسیار مهم است.

وی با اظهار خوشحالی از انجام برنامه ریزیهای دقیق، اعمال نظارت و کنترل های مستمر،مدیریت صحیح و مراعات جدی و پایبندی به اصول، مقررات و ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) افزود: همه اقدامات پیش بینی شده در این عملیات با کمال دقت و در صحت و سلامت کامل و با کیفیت مطلوب و سرعت مناسب انجام شد.

به گفته این مقام مسئول به منظور ایجاد شرایط ایمن و قابل اطمینان برای نیل به اهداف و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه حادثه در حین انجام تعمیرات اساسی اقداماتی از قبیل تهیه نقشه های مهندسی جهت اجرای تغییرات مورد نیاز در زمان تعمیرات اساسی، تهیه و تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز، پیش بینی شده اقدامات اداره بازرسی فنی و خوردگی، برگزاری جلسات هماهنگی روزانه جهت کنترل وضعیت و پایش پیشرفت، برگزاری جلسات اچ اس یی در ابتدای هر شیفت کاری و ... انجام شد.

وی از بررسی شرایط واقعی پیشرفت تعمیرات در قیاس با برنامه پیش بینی شده و مشخص کردن مشکلات و تنگناها و ارائه راهکار، حضور موثر مدیران و روسا، نظارت و حضور کارکنان و مسئولان اچ اس یی نیز به عنوان دیگر عوامل موثر در انجام موفقیت آمیز این تعمیرات نام برد.

نامور تصریح کرد: شرکت پالایش نفت بندرعباس در تعمیرات اساسی سال ١٣٩٢ تمامی فعالیتهای خود را با بهره گیری از نیروی کار داخلی و ظرفیتهای موجود کشور به انجام رسانید تا ضمن ابراز شایستگی در صنعت عظیم پالایش، اهداف متعالی نظام اسلامی را در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی به منصه ظهور برساند.

۲۵ آبان ۱۳۹۲ ۱۰:۱۹
شانا |