نهاوندیان رسماً خواستار کناره‌گیری از ریاست اتاق بازرگانی ایران شد

نهاوندیان رسماً خواستار کناره‌گیری از ریاست اتاق بازرگانی ایران شد
محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسماً خواستار کناره‌گیری از ریاست اتاق بازرگانی شد و از هیئت رئیسه خواست در جلسه دیگری در آینده نزدیک دراین‌باره تصمیم‌گیری کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران در مورد درخواست کناره‌گیری‌اش از ریاست اتاق بازرگانی اظهار داشت: با توجه به فرصت جدیدی که برای کشور پیش آمده، به‌دنبال حمایت سیاسی مردم با هدایت رهبری،‌ مأموریتی داده شد که در هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان مقرر شد اگر کسی از جمع ما برای کمک به رئیس جمهور دعوت شد از مأموریتی که در دست دارد و خدمتی که باید انجام دهد کوتاهی نکند.

وی ادامه داد: از جمله افرادی که در این جمع برای کمک به دولت جدید انتخاب شد بنده بودم که در صحبت اولیه تصور بر این بود و بر همین اساس گفت‌وگو شد که مأموریت کوتاه‌مدتی برای مثال 6ماهه داشته باشم. با توجه به مشورتی که در هیئت رئیسه داشتیم سعی شد مسئولیتی که با وظیفه اتاق تعارض داشته باشد نداشته باشیم و وظیفه‌ای که به کار اتاق لطمه می‌زند پذیرفته نشود، بر همین اساس در هیئت نمایندگان اعلام کردم که اگر اجازه داده شود برای جلوگیری از اخلال در کارها ولو به‌صورت موقت اجازه مأموریت در جای دیگری داده شود.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اما با نظر هیئت نمایندگان این امر محقق نشد ولی برای عدم خدشه در کار اتاق اختیارات را به نایب‌رئیس اول اتاق واگذار کردم. اما در حال حاضر با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده از هیئت رئیسه درخواست می‌کنم ولو برای کوتاه‌مدت براساس تشخیص و ترجیح مسئولیت ریاست اتاق را به فرد دیگری واگذار کند. بنابراین اگر هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه موافق باشند در آینده نزدیک طی جلسه دیگری،‌ هیئت نمایندگان این اجازه را بدهد و تصمیم جدیدی در مورد ریاست اتاق اتخاذ شود.

وی در پایان گفت: قطعاً  افراد شایسته زیادی هستند که می‌توانند با قدرت و سرعت برنامه‌های اتاق را پیش ببرند و با توجه به اینکه در این مدت شرایط متفاوتی را پشت سر گذاشته‌ایم و در حال حاضر وضعیت به‌نوعی هموار است باید اتاق با قوت و سرعت بیشتری به کار خود ادامه بدهد و همچنین اگر هئیت رئیسه و هیئت نمایندگان با این موضوع موافقت کند در جلسه‌ای شاید نکاتی را برای ارائه تجربیات چندساله خود و اینکه بخش خصوصی در اقتصاد ایران چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد، ارائه خواهم کرد.

۲۷ آبان ۱۳۹۲ ۱۰:۰۵