رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خبر داد

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد می کنیم یک نهاد یا یک سازمان فراقوه ای برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد شود که تصمیم گیری های اقتصادی فراقوه ای بگیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد بحرینیان در سومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با عنوان "اقتصاد غیر متکی به نفت" اظهار داشت: اگر به درآمدهای ارزی کشور از سال 1338 تا 1391 نگاه کنیم، درآمد ارزی اقتصاد ایران به قیمت جاری 1442 میلیارد دلار است که در هشت سال اخیر 54 درصد کل درآمدهای این دوران را شامل می شود.

وی افزود: این درآمد ها براساس قیمت ثابت، با توجه به شاخص ارائه شده توسط اوپک از 1970 میلادی که به صورت سبد ارزی بیان شده، به میزان 416 میلیارد دلار است و بر این اساس در هشت سال اخیر یعنی از سال 84 تا 92 تقریبا 35 درصد کل درآمدهای نفتی 54 سال گذشته را به دست آورده ایم.

بحرینیان با بیان اینکه باید به این سوال مهم پاسخ دهیم که نتیجه این مصارف چه بوده و آیا مصرف این درآمدهای عظیم کارا بوده است یا نه، گفت: با وجود مشکلات عدیده ای که داریم قطعا جواب این سوال منفی است.

وی ادامه داد: هر وقت درآمدهای ارزی بالا بوده چون هیچ زحمتی برای به دست آوردن آن نداشتیم به راحتی هزینه شده است. ما طی این مدت قریب به 2000 میلیارد دلار در اقتصاد کشور تزریق کرده ایم.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقایسه اقتصاد ایران با کره جنوبی با استفاده از شاخصهایی نظیر شاخص سرمایه گذاری خارجی، میزان دریافت وام از بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی و توسعه بیمه، تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی کشور ما به قیمت جاری 6000 میلیارد دلار و کره 15000 میلیارد دلار است. چه عاملی باعث شده که آنها به این نقطه برسند؟ سوالی که می تواند مطرح شود آن است که آیا توسعه امکان دستیابی به عدالت اجتماعی را افزایش می دهد؟

وی افزود: برای پاسخ دهی به این سوال اگر می خواهیم بحث علمی کنیم باید با شاخص حرف بزنیم. به طور مثال می توان به پوشش بیمه سلامت درکشور کره جنوبی و همچنین میزان خانه دار بودن خانوارهای کره جنوبی اشاره کنیم. جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت در کره جنوبی به 99 درصد رسیده است و دولت بابت این موضوع یارانه هم می دهد. راجع به بخش مسکن براساس آمارها، برای 100 درصد خانوارها به غیر از خانوارهای تک نفره، مسکن فراهم شده است. این دو شاخص بیانگر عدالت اجتماعی است. ما بدون تعریف شاخص فقط حرف از عدالت اجتماعی می زنیم.

بحرینیان با اشاره به اینکه کره جنوبی بر روی سرمایه های نامشهود خود یعنی نیروی انسانی سرمایه گذاری کرده است، گفت: مهمترین مشکل ما در این سالهای مورد مطالعه این است که در 80 سال گذشته ما عموما بی تدبیر عمل کرده ایم به جز موارد اندکی که البته ادامه نداشت.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در اقتصادی که عقب مانده است شما نمی توانید هدایت اقتصاد کشور را به دست بازار بدهید. در این کشورها دولت باید نقشهای مختلفی را به خود بگیرد که ما در این زمینه هم دارای مشکل بودیم.

وی ادامه داد: یک مطالعه خارجی نشان داده است که در ایران ما فقط تصویر برنامه را ارائه می دهیم و در طراحی محتوای برنامه مشکل داریم. اما کره یک هدف سیاستی برای خود تعیین کرده است به عنوان توسعه صنعتی و برای آن راهکار ارائه داده تا به اینجا رسید. آنها فهمیدند که بدون توسعه صنعتی به توسعه اقتصادی نمی رسند و برای آن سرمایه گذاری کردند.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص اینکه برای شروع باید چه کنیم، گفت: باید برای شروع توسعه کشور واقعیت را ببینیم و خیال بافی نکنیم و براساس واقعیت هدف مشخص کنیم و سپس برنامه ریزی کنیم. مرحوم دکترعظیمی هم در اواخر عمر خودشان به کاستی سیستم برنامه ریزی کشور اشاره کرده بودند و مطالعات خارجی هم 50 سال قبل در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که در این کشور باید یک سازمان تصمیم گیر جدای از دولت متولی تصمیم سازی اقتصادی باشد.

وی افزود: بر این اساس پیشنهاد کمیسیون اقتصاد کلان این است که یک نهادی یا یک سازمان فراقوه ای برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد شود که تصمیم گیری های اقتصادی فراقوه ای شود.

بحرینیان خاطرنشان کرد: اساتید و چهره های علمی به انتخاب خودشان و نه انتصاب باید در تصمیم گیری های اقتصادی کشور حضور داشته باشند و در این سازمان فراقوه ای این امکان وجود دارد که از دانش این اساتید استفاده شود.

۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۳:۲۰