اتاق ایران از رییس محوری خارج شود خط قرمز ما انحصارگرایی است

اتاق ایران از رییس محوری خارج شود خط قرمز ما انحصارگرایی است
هشت سال پیش، وقتی گروهی از بازرگانان و صاحبان صنایع تصمیم گرفتند صدای نقد را در اتاق بازرگانی بالا ببرند، برخی با پوزخند و کنایه از کنار تصمیم جنجالی آنها گذشتند و حتی توصیه کردند از فاصله چند کیلومتری اتاق علینقی خاموشی هم رد نشوند،چه مدعی بودند که نام خاموشی به تنهایی کافی است تا هر صدای منتقدی را ساکت کند.

به گزارش تجارت نیوز این گروه در یک روز تابستانی در دفتر یکی از لیدرها جمع شدند تصمیم گرفتند با رییس و رؤسای اتاق بازرگانی بر این باور بودند که تفکر انحصاری که در این نهاد بخش خصوصی حاکم است صدای آنها را در همان نطفه خفه خواهد کرد.


پدرام سلطانی برخلاف برخی از اعضای طیف خواستاران تحول، معتقد است که این گروه خط قرمزهایی دارد که شاخص ترین آن علینقی خاموشی است.


او به تلاش هایی که گروه خواستاران تحول در انتخابات دوره گذشته برای حذف تفکر انحصارطلبانه در اتاق بازرگانی به خرج داد اشاره می کند و معتقد است که در انتخابات فعلی نیز توجیهی ندارد که نام علینقی خاموشی را به عنوان نامزد ریاست اتاق بازرگانی ایران در فهرست نامزدهای مورد حمایت این گروه آورده شود.

سلطانی، شعار و باور اصلی خواستاران تحول را یادآوری می کند که بر "شایسته سالاری" تکیه دارد. شعاری که منجر به آن شد که خود او جذب این گروه شود. بنابراین او به مقوله انتخابات اتاق ایران از زاویه شایسته سالاری می نگرد: "اعتقاد به شایسته سالاری اقتضا می کند که افراد را مقدم بر ملاک‌ها ندانیم،بنابراین تفاوتی نمی کند محمد نهاوندیان نامزد ریاست باشد یا علینقی خاموشی و یا مجتبی خسروتاج؛ باید ارزیابی افراد بر پایه ملاک ها و عملکرد آنها صورت بگیرد. اما اگر قائل باشیم که گردش مدیریت برای جلوگیری از ایجاد انحصار و به قصد بهره گیری از ظرفیتهای و توانمندیهای تعداد بیشتری از شایستگان نیز از جمله ملاکهای مهم شایسته سالاری هستند دیگر حضور بزرگانی چون آقایان خاموشی، عسگراولادی و میرمحمد صادقی خلاف شایسته سالاری تلقی می شود و لذا خود ملاکها خط قرمز را تعیین می کنند نه سلائق شخصی بنده و دیگران."


عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران از تدوین شاخص‌های انتخاب رییس و اعضای هیأت رییسه اتاق ایران در گروه خواستاران تحول خبر می دهد که به گفته وی به زودی در دسترس همه فعالان اقتصادی سراسر کشور که در انتخابات هیأت رییسه اتاق ایران حق رأی دارند،قرار می گیرد.


سلطانی با تأکید بر اینکه باید رویکردهای انتخاباتی اتاق بازرگانی را تغییر داد، از اینکه هنوز رییس و هیآت رییسه اتاق بازرگانی تهران و نیز اتاق ایران گزارشی از عملکرد خود در طی دوره های اخیر را به اعضا ارائه نداده‌اند،انتقاد کرد و گفت: "عملکرد هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران باید به نقد فعالان اقتصادی و هیأت نمایندگان گذاشته شود و قصور در برنامه ها نیز باید به طور شفاف به اطلاع اعضا برسد تا نقد عملکرد رییس و اعضای هیأت رییسه تبدیل به مطالبات و خواسته های آینده اتاق بازرگانی شود."

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران معتقد است که اعضای هیأت رییسه اتاق ایران علاوه بر ارائه عملکرد جمعی، عملکرد فردی خود را نیز باید ارائه دهند تا مشخص شود تا چه میزان در فرآیند ایده پردازی، تصمیم گیری و عهده گیری کارها در هیأت رییسه اتاق نقش داشته اند.سلطانی همچنین خواستار این شد که این فرصت برای نامزدهای انتخابات هیأت رییسه اتاق ایران فراهم شود تا در یک جلسه پیش از انتخابات ظرفیت ها و برنامه های خود را برای تصدی هیأت رییسه اتاق با فعالان اقتصادی اعلام کنند.


به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، هیأت رییسه چهار سال آتی اتاق ایران باید اجزای یک پازل باشند به نحوی که کنار هم قراردادن آنها منجر به ایجاد یک تصویر کامل از یک هیأت رییسه گردد و این یعنی هیأت رئیسه ای با توانمندیهای مکمل هم و نه مانند هم.


او با انتقاد از برخی رویکردهای انتخاباتی هیأت رییسه اتاق ایران در آستانه انتخابات 25 خرداد ماه، گفت: "در طول دو ماه اخیر بارها شاهد بودیم که اعضای هیأت رییسه اتاق ایران با برگزاری جلسات مختلف با اتاق های شهرستان ها از جایگاه خود برای تقویت شانس حضور خود در دوره بعد استفاده نادرست کرده اند."


او افزود: متأسفانه رییس و اعضای هیأت رییسه اتاق ایران در آستانه انتخابات آتی، اقدام به جلسات متعددی با اتاق های شهرستان ها و تشکل های اقتصادی کرده اند که با هزینه اعضای اتاق نیز این جلسات برگزار شده است.


او در ادامه به تغییر روش انتخابات در بخش خصوصی اشاره کرد و خواستار برگزاری جلسات مناظره نامزدهای ریاست و هیأت رییسه اتاق ایران شد.سلطانی همچنین با انتقاد از آنچه که محدود کردن اختیارات هیأت نمایندگان قلمداد کرد، یادآور شد که در اتاق ایران، اصول نوین مدیریت و حاکمیت سازمانی رعایت نشده است.

او با اشاره به اینکه هیأت رییسه اتاق ایران بارها اختیارات هیأت نمایندگان را تضییع کرده است، گفت: بطور مثال در طول دوره اخیر، گزارش تفریغ بودجه اتاق هرگز به هیأت نمایندگان ارائه نشد.


او در این باره پیشنهاد داد: عملکرد سالانه هیأت رییسه می بایست در اولین جلسه پس از پایان هر سال به هیأت نمایندگان ارائه و به نقد گذاشته شود و پس از شنیدن نظرات موافق و مخالف برای عملکرد فردی و جمعی

هیأت رئیسه درخواست رأی اعتماد شود و افرادی که رأی اعتماد نگرفتند جایگزین شوند.
سلطانی در عین حال بر تقویت اصول نوین مدیریت و حاکمیت سازمانی در نهادی چون اتاق بازرگانی تأکید کرد و افزود: افرادی باید در رأس اتاق بازرگانی ایران قرار بگیرند که با این اصول آشنایی کامل داشته باشند.


او با تأکید بر اینکه ،"انتظار اعضای اتاق بازرگانی این است که در دوره آتی، اتاق از رییس محوری خارج شود"، گفت: اداره اتاق در اختیار هیأت رییسه است و مشارکت جمعی را می طلبد. بنابراین، دیگر اعضای هیأت رییسه اتاق ایران نیز باید از ظرفیت بالای مدیریت، استقلال رأی و تفکر باز برخوردار باشند.
او یکی از ضعف های قانون اتاق بازرگانی را این دانست که نماینده اتاق و پارلمان بخش خصوصی در مجامع مختلف را رییس اتاق است، در حالی که نهاد اتاق بازرگانی با ساختار وزارتخانه متفاوت است و اداره اتاق برعهده هیأت رییسه است لذا برخلاف یک وزارتخانه که وزیر مربوطه نماینده آن محسوب می شود در اتاق بازرگانی می بایست به تناسب موضوع، یکی از اعضای هیأت رئیسه یا هیأت نمایندگان به عنوان نماینده انتخاب و به مجمع یا شورای مربوطه معرفی شوند.


به اعتقاد سلطانی، عدم رعایت حاکمیت سازمانی و رییس محور بودن در اتاق بازرگانی،منجر به تبعات منفی از جمله تمرکز بیش از حد امور در اتاق ایران و عدم تقویت اتاق های شهرستان ها و تشکل های اقتصادی شده است. او خواستار تمرکز زدایی در اتاق ایران شد و گفت: در دوره ششم مصارف بودجه ای اتاق ایران رشد چشمگیری داشت، در حالی که معتقدم با واگذاری تصدیگری ها به اتاق های شهرستان ها و تشکل ها می شود از تمرکز و رشد سریع هزینه ها در اتاق ایران جلوگیری کرد. وی گفت: در حالیکه ما به عنوان بخش خصوصی همواره منتقد تصدیگریها دولت در امور اقتصادی هستیم، نادرست است اگر اتاق ایران نیز مانند یک وزارتخانه به تمرکز گرایی روی بیاورد و بجای ایفای نقش خود به عنوان کنفدراسیون اتاقها و تشکلها، کارهایی که توسط آنها قابل انجام است را عهده دار شود.


وی در پایان تصریح کرد که گفته های وی صرفاٌ مواضع شخصی وی هستند و الزاماٌ نظرات سازمانی خواستاران تحول نیستند.

۴ خرداد ۱۳۹۰ ۱۰:۳۱
تجارت نیوز |