با اعلام سازمان خصوصی سازی:

با اعلام سازمان خصوصی سازی:
سهام٦ پالایشگاه در فهرست واگذاری قرار گرفت

هیئت واگذاری درباره واگذاری سهام ١٤ شرکت تصمیم‌گیری کرد و٦ پالایشگاه در فهرست واگذاری قرار گرفت.

به گزارش شانا در جلسه اخیر هیئت واگذاری اضافه شدن نام و درصد واگذاری سهام شرکت های پالایش نفت خوزستان، پالایش نفت هرمز، پالایش نفت کاسپین، پالایش پارس فرآیند شیراز، پالایش نفت الفرقلس و صنایع پالایش نکا از شرکت های زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع پالایش نفت به لیست شرکت های قابل واگذاری سال٩٢ افزوده شد.

این گزارش می افزاید: تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ٩٥ درصد سهام شرکت پالایش نفت خوزستان از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط از دیگر مصوبات جلسه اخیر هیئت واگذاری بود.

 بر پایه این گزارش قیمت پایه و شرایط واگذاری ١٠٠ درصد ارزش نیروگاه شهید مفتح به صورت نقد و اقساط به همراه ٤٠ درصد سهام شرکت مدیریت تولید نیروی برق مفتح به صورت نقد(هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر) از طریق مزایده موافقت شد.

در این جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری ١٠٠ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط، ٢٠ درصد سهام شرکت سایپا سیلندر ایلام از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بابت رددیون دولت به بانک ملت از طریق مزایده به صورت نقد و ٤٥,٣١ درصد سهام شرکت نورد و لوله اهواز از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت رددیون دولت به بانک مسکن از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه اعضا با انحلال شرکت متال گستر موافقت کردند و به خارج شدن نام شرکت سازمان مدیریت صنعتی از فهرست شرکتهای قابل واگذاری در سال ٩٢ به استناد تبصره ٢ بند ج ماده ٣ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی رای دادند.
۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۲:۴۳