قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل عنوان کرد

هیچ پروژه ای روی زمین نمانده است

در سال های اخیر اگرچه به دلیل وجود محدودیت های مالی هزینه اتمام پروژه برای ایران بسیار گران تمام شده اما هیچ پروژه ای روی زمین نمانده است.

مسعود هاشمیان اصفهانی، قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی در گفت و گو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه فضای کنونی نسبت به گذشته بسیار متفاوت است،گفت: شاید در ١٠ یا ١٥ سال گذشته ایران بسیار به کشورهای غربی در زمینه فنی و مهندسی وابسته بود اما نتیجه تحریم ها این بوده که شرکت ها از لحاظ فنی و مهندسی بسیار توانمند شدند.

وی نقطه ضعف ایران را فناوری های نوین عنوان کرد و افزود: فن آوری های نوین را به غیر از طریق جذب منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی نمی توان به راحتی به دست آورد.

هاشمیان درباره نیاز ایران به استفاده از فناوری های روز برای توسعه میدان های مشترک گفت: درباره میدان های مشترک بحث تامین منابع مالی مطرح است که تامین آن به دو دلیل  افزایش یافته است، نخست آن که باید میدان های مشترک زیادی توسعه یابد و این از اولویتهای کاری وزارت نفت به شمار می رود و دوم بحث تامین منابع مالی توسعه این میدان ها مطرح است.

هاشمیان ادامه داد: سرعت ما در رقابت با همسایگان است که با استفاده از فناوری های روز  به سرعت در حال برداشت از این میدان ها هستند.

وی با اشاره به این که کشورهای همسایه ایران برای توسعه میدان های مشترک با ایران به همه امکانات دنیا دسترسی دارند، تصریح کرد: به دلیل وجود محدودیت ها  ایران در این زمینه تنها می تواند از امکانات، توانمندی و منابع داخل کشور استفاده کند.

قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی با بیان اینکه انتقال فناوری در میدان های مشترک در اولویت است، افزود: قراردادهای تازه با طرفهای  خارجی مبتنی برفناوری نوین است، این در واقع اولویت وزارت نفت است و هیچ بحثی درباره آن وجود ندارد.

وی با اشاره به این که به طور قطع این فناوری ها منجر به ازدیاد برداشت می شود، گفت: فناوری جدید منجر به افزایش تولید و توسعه میدان ها می شود، در واقع این موارد جزو مباحث اصلی ایران در مذاکره با طرف های خارجی است.
۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۰۵