رئیس‌جمهور از وزارت نفت بازدید کرد

رئیس‌جمهور از وزارت نفت بازدید کرد
حسن روحانی رئیس‌جمهور از وزارت نفت بازدید و در جلسه هیأت مدیره شرکت ملی نفت شرکت کرد.

حسن روحانی رئیس جمهور به همراه هیئت همراه خود از وزارت نفت بازدید و در جلسه هیئت مدیره شرکت ملی نفت شرکت کرد.

رئیس جمهور همچنین در جمع مدیران و کارکنان ارشد صنعت نفت سخنرانی خواهد کرد.

هم‌اکنون در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهور و با شرکت وزیر نفت در حال برگزاری است.

۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰:۵۲