عضو کمیسیون عمران مجلس:

عضو کمیسیون عمران مجلس:
توقف سواپ نفت بازگشت به نقطه صفر بود

تحرکات نفتی کشورهای فرا منطقه ای در حوزه دریایی خزر در کنار توقف سوآپ نفت از طرف ایران در دولتهای نهم و دهم سبب شد ما مشتریان خود را در این بخش از دست بدهیم و به نقطه صفر برسیم.

احمد علی مقیمی، در گفتگو با خبرنگار شانا، در خصوص عدم النفع توقف فرایند سواپ نفت افزود: موضع بنده مبنی بر از سرگیری دوباره سواپ نفت است، زیرا با بی تدبیری برخی مسئولان در گذشته این فرایند متوقف شده است.

مقیمی یکی از مزیتهای سواپ نفت را کاهش هزینه انتقال نفت دانست و تصریح کرد: نفت مورد نیاز شمال از جنوب کشور تامین می شود که هزینه بر است.

وی انتقال نفت را از جنوب به شمال منجر به معضلات زیست محیطی و تبعات اقتصادی دانست و گفت: می توان با سواپ نفت مانع از هدررفتن سرمایه کشور شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به میلیاردها تومان هزینه صرف شده برای ایجاد زیرساختهای نفتی در شمال کشور گفت: تصمیم توقف سواپ،  اقتصاد کشور را متحمل هزینه کرد.

مقیمی موضع زنگنه را در خصوص از سرگیری دوباره سواپ نفت  یادآور شد و گفت: سرمایه گذاران آمدند و منطقه را بررسی کردند امیدواریم سواپ دوباره احیا شود اما بدانید مشتریان خود را از دست داده ایم.

نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس با بیان این که نباید به موضوعات به صورت بخشی نگاه کرد گفت: همه فعالیتهای نفتی  نباید در یک قسمت از کشور متمرکز شود از این رو بلوکهای نفتی شمال شناسایی شده اند.

وی با این حال تاکید کرد: باید از منابع مشترک نفتی به سرعت استفاده کرد زیرا دیگران در حال بهره برداری از آنها هستند.

۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۴۱