کاتوزیان: قرار بود سقف تولید اوپک کاهش یابد

کاتوزیان: قرار بود سقف تولید اوپک کاهش یابد
به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس در صورتی اقدام ایران در اجلاس اوپک موفقیت آمیز می بود که سقف تولید اوپک کاهش می یافت.
حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار موج، در پاسخ به اینکه آیا ثابت نگه داشتن سقف تولید اوپک را با تلاش سرپرست وزارت نفت به عنوان نماینده ایران در ریاست اجلاس اوپک، موفقیتی برای ایران می دانید، اظهار داشت: خیر، قرار بود سقف تولید اوپک کاهش یابد.
رئیس کمیسیون انرژی در خصوص اعلام عربستان برای افزایش یک جانبه تولید خود و واکنش احتمالی ایران گفت: باید اوپک به عربستان تذکر بدهد. ایران به تنهایی نمی تواند اقدامی در این زمینه انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایران رئیس تشریفاتی اوپک است و نمی تواند امر و نهی کند.
۲۳ خرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۲۵
خبرگزاری موج |