برگزاری نشست مشترک با هیات صنعتی- تجاری جمهوری چک در اتاق تهران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری نشست مشترک با هیات صنعتی- تجاری جمهوری چک در اتاق تهران جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

                                                                                                                                             

برگزاری نشست مشترک با هیات صنعتی- تجاری جمهوری چک در اتاق تهرانبرگزاری نشست مشترک با هیات صنعتی- تجاری جمهوری چک در اتاق تهران
       

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۸ فروردین ۱۳۹۴ ۱۷:۰۷