نظرخواهی در خصوص مشکلات و موانع تولید و راه حل های آن

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر آغاز به کار کمیسیون صنعت و معدن آن اتاق و نظرخواهی در خصوص مشکلات و موانع تولید و راه حل های آن جهت اطلاع ایفاد می گردد. از اعضاء محترم درخواست می گردد، تا ضمن مطالعه نامه مذکور، حداکثر ظرف 10 روز آینده نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه پیوست به این اتحادیه جهت ارسال به اتاق تهران اقدام نمایند.

                                                                                                                                              

نظرخواهی در خصوص مشکلات و موانع تولید و راه حل های آننظرخواهی در خصوص مشکلات و موانع تولید و راه حل های آن
      

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

 

 

۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۶:۱۹