بورس، رتبه اول واگذاریهای ۱۵ سال گذشته

بورس، رتبه اول واگذاریهای ۱۵ سال گذشته
بالغ بر ۶۶۶ هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال سهم دولتی در ۱۵ سال گذشته از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاکنون 1364 هزار و 36 میلیارد ریال سهم دولتی به روش های مختلف واگذار شده که از این میزان، بورس اوراق بهادار با 666 هزار و 401 میلیارد ریال رتبه اول روش واگذاریها را با 48.9 درصد به خود اختصاص داده است.
همچنین رتبه دوم واگذاریها از سال 80 تاکنون به روش مزایده با واگذاری 524 هزار و 15 میلیارد ریال شامل 38.4 درصد تعلق دارد و پس از آن فرابورس با 169 هزار و 303 میلیارد ریال(معادل 12.4 درصد) و مذاکره با 4318 میلیارد ریال(معادل 0.3 درصد) قرار دارند.
۸ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱