نظرخواهی در خصوص استفـاده از مشـوق های لازم برای فـرآوری مواد خام و تبدیل کالا با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراما پیرو  اطلاع رسانی شماره 94/54 مورخ 94/03/27 و بر اساس پیگیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیوست تصویر نامه واصله از آن وزارتخانه مبنی بر نظرخواهی در خصوص استفاده از مشوق های لازم برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالا با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا جهت اطلاع ایفاد می گردد. از اعضاء محترم درخواست می گردد، تا در اسرع وقت نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص جهت جمعبندی و انعکاس به آن وزراتخانه به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند.

در خصوص استفاده از مشوق های لازم برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالا با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالادر خصوص استفاده از مشوق های لازم برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالا با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا
                                                                                                                            

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۹ تیر ۱۳۹۴ ۱۰:۲۵