هزینه ١١٠٠ میلیارد تومانی حمل و نقل فرآورده های نفتی با نفتکشهای جاده پیما

هزینه ١١٠٠ میلیارد تومانی حمل و نقل فرآورده های نفتی با نفتکشهای جاده پیما
هزینه انتقال انواع فرآورده نفتی به مبادی مصرف با استفاده از نفتکشهای جاده پیما در سال گذشته، به حدود ١١ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از شانا معاون مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (در بخش حمل و نقل مواد سوختی ) به خبرنگار، گفت: در این بازه زمانی، برای انتقال بیش از ٦٨ میلیارد و ١٥٧ میلیون و ٩٨٢ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی به مبادی مصرف، ١٠ هزار و ٨٤٢ میلیارد و ٩٦٦ میلیون و ١٧٣ هزار ریال هزینه شده است.

عباس فیلسرایی، گفت: این هزینه انتقال در مقایسه با سال قبل از آن در سال ٢٨٥٦ میلیارد و ٦٢٩ میلیون و ١٨٤ هزار ریال افزایش داشته است.
وی درباره هزینه انتقال فرآورده های نفتی با راه آهن (مخزن دار) نیز گفت: پارسال از این طریق برای حمل دو میلیارد و ٦٥٦ میلیون و ٨٥٤ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی،یکهزار و ٧٠٢ میلیارد و ١٤٨ میلیون ریال هزینه شده است.

به گفته فیلسرایی، این میزان هزینه در سال قبل از آن ١٨٩٦میلیارد و ٤٤٩ میلیون و ٨٦٠ هزار ریال بوده است.

معاون مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، درباره هزینه های انتقال فرآورده های نفتی با دیگر روشها از جمله خط لوله نیز گفت: در سال گذشته با استفاده از این روش (خط لوله) ٣٥ میلیارد و ٩٠٤ میلیون و ٢٦٩ هزار لیتر به مبادی مصرف منتقل و برای آن مبلغ ٤١٦٤ میلیارد و ٢٥٦ میلیون ریال هزینه شد.

وی استفاه از گازکش، همچنین کشتیها و شناورهای فرآورده بر استیجاری را دیگر روشهای حمل فرآورده های نفتی خواند و گفت: در این روشها برای حمل فرآورده های نفتی و رساندن آنها به مبادی مصرف، بیش از ٩٧٥ میلیارد ریال هزینه شده است.

۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۲