برنامه نمایشگاه های سال 2012 ازبکستان

برنامه نمایشگاه های سال 2012 ازبکستان
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران به اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ،‌ وزارت امور خارجه کشورمان برنامه نمایشگاه های سال 2012 ازبکستان را اعلام کرده است که جهت اطلاع و بهره برداری همکاران محترم منتشر می گردد:

 

نمایشگاه های سال 2012 ازبکستان

نمایشگاه های سال 2012 ازبکستان

 

 

نمایشگاه های سال 2012 ازبکستان

 

 

 

 

 

۱۵ بهمن ۱۳۹۰ ۱۸:۲۷