افزایش 5 برابری معاملات بازار برق بورس انرژی

افزایش 5 برابری معاملات بازار برق بورس انرژی
در معاملات امروز یکشنبه چهارم مرداد ماه 94 در بازار برق بورس انرژی 435 مگاوات برق به ارزش 5 میلیارد و 334 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که این میزان نسبت به روز معاملاتی گذشته، افزایش حدود 5 برابری را نشان می دهد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از کارگزاری مبین سرمایه، با توجه به کاهش کلی حجم معاملات در بورس انرژی به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از رسیدن به انتهای دوره، رشد 5 برابری مذکور رقم قابل توجهی نمی باشد.

میانگین وزنی قیمت (میانگین وزنی کل معاملات روزانه نماد های معامله شده در بازار برق بورس انرژی) در معاملات امروز تغییر محسوسی نداشت و رشد اندک 0.2 درصدی را به ثبت رساند.

براساس میانگین وزنی قیمت، باز هم قیمت در مسیر نزول در محدوده 510 هزارریال متوقف شده که عمدتاً به دلیل تقاضای مناسب در این قیمت در بازار است که مانع از کاهش بیشتر قیمت می شود.

در معاملات امروز بازار برق بورس انرژی، با توجه به عرضه برق از سوی نیروگاهها در قیمت هایی که به نظر می رسد از سوی شرکت های توزیع نیز جذابیت لازم را برای خرید دارد، شاهد افزایش حجم و ارزش معاملات بودیم. همچنان در سررسیدهای انتهای مرداد و اوایل شهریور، نیروگاه ها تمایلی به کاهش قیمت و عرضه برق از خود نشان نمی دهند.
۴ مرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۱۲