صرفه جویی ٣٥ میلیارد مترمکعبی مصرف گاز و خلق ٣٣ هزار فرصت شغلی

صرفه جویی ٣٥ میلیارد مترمکعبی مصرف گاز و خلق ٣٣ هزار فرصت شغلی
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان این که اجرای کامل طرح افزایش کارایی موتورخانه ها ٣٥ میلیارد مترمکعب صرفه جویی به دنبال دارد، گفت: این میزان صرفه جویی معادل ٣,٥ سال گاز صادراتی به ترکیه است.

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار شانا، نصرت اله سیفی صبح امروز (دوشنبه ٥ مردادماه) در همایش استماع نظرات و پیشنهادات طرح افزایش کارایی موتورخانه ها با اشاره به تصویب ٩ طرح از طرحهای بند ق تبصره ٢ قانون بودجه ٩٣ در شورای اقتصاد گفت: این طرح که پارسال در شورای اقتصاد به تصویب رسیده شامل ٥٠٠ هزار موتورخانه ساختمانهای مسکونی و ١٠٠ هزار موتورخانه ساختمانهای اداری تجاری است.

به گفته وی، تمام مراحل و عملیات انجام این طرح از طریق سامانه و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که جایگاه سهم ساختمان در کاهش مصرف انرژی ٢٢ درصد است، اظهار کرد: با اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها می توان ١١ درصد از سهم ساختمانها را در کاهش مصرف انرژی به نتیجه رساند که ٨٩ درصد مابقی را طرحهای دیگر باید جبران کنند.

سیفی با بیان این که با اجرای این طرح ٣٣ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، افزود: طول عمر مفید این پروژه ١٤ سال در نظر گرفته شده است که بازپرداخت به سرمایه گذاران برای ساختمانهای مسکونی در ٣٣ ماه و برای ساختمانهای اداری و تجاری در ٢٢ ماه انجام می شود.

به گفته وی، موتورخانه هایی شامل این طرح می شوند که ٥٠٠ مترمربع فضا را در اقلیم تهران پوشش می دهند.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به این که زمان اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها چهارساله در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: امیدواریم این طرح امسال در ٦٠ هزار موتورخانه اجرایی شود و سالانه افزایش داشته باشد.

سیفی با بیان این که اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه ها سالانه ٣٥ میلیارد مترمکعب صرفه جویی به دنبال دارد، ادامه داد: با توجه به صادرات سالانه ١٠ میلیارد مترمکعبی گاز ایران به ترکیه، از محل اجرای این طرح می توان صادرات ٣,٥ سال گاز ایران به ترکیه را تضمین کرد.

وی با اشاره به برنامه کاهش ٥٠ درصدی شدت انرژی تا سال ١٤٠٠ شمسی گفت: اگر مصرف انرژی با روند کنونی پیش رود، در سالهای ١٤٠٠ تا ١٤٠٣ میزان تولید و مصرف کشور برابر می شود در نتیجه باید سیاستهای اصلاح الگوی مصرف را پیاده کنیم.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تصریح کرد: صرفه جویی تجمیعی از سال ١٣٩٤ تا ١٤٠٠ در بخشهای مختلف، باید پنج میلیارد بشکه معادل نفت خام باشد که بیشترین کاهش را باید در بخش تبدیل و توزیع و پس از آن ساختمانها داشته باشیم.

وی با اشاره به این که در هر سه بخش مصرف، تبدیل و توزیع و تولید تلفات انرژی وجود دارد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت برای همه بخشها برنامه ریزی کرده است، افزود: شدت انرژی در سال ٨٩ که سال پایه برای کاهش مصرف انرژی به شمار می رود، یک بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون ریال درآمد ناخالص ملی بود که تا پایان برنامه ششم توسعه با اجرای بند ٧ سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باید ٥٠ درصد کاهش یابد.

سیفی ادامه داد: صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامهای قیمتی و غیرقیمتی برای کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور انجام می شود.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یادآور شد: با فرض رشد اقتصادی ٦ درصد، میزان مصرف در سال ١٤٠٠ باید یک میلیارد و ٤١٤ میلیون بشکه معادل نفت خام باشد.

وی اظهار کرد: با سرمایه گذاری درست تا پایان سال ١٤٠٩، ارزش صرفه جویی تجمیعی با فرض ٦ درصد رشد اقتصادی، ٨٧٠ میلیارد دلار و تا سال ١٤٠٠، ٣٦٠ میلیارد دلار خواهد بود که نیاز به ١٩٢ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کل کشور دارد و یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تن کاهش انتشار کربن را نیز به دنبال دارد.

۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۳۵