آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1390

عنوانتاریخ انتشار
مشارکت در تأسیس بورس انرژی ۲۷ تیر ۱۳۹۰
دومین کنفرانس ملی بررسی آثار طرح هدفمندی یارانه ها بر مدیریت بنگاه های اقتصادی با رویکرد افزایش بهره وری و رقابت پذیری در بنگاه های اقتصادی ۲۷ تیر ۱۳۹۰
برگزاری سی و هشتمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد از تاریخ 10 لغایت 19 آبان ماه ۲۷ تیر ۱۳۹۰
آشنایی با راهکارها و تجارب موفق توسعه تشکل ها در کلاس جهانی ۲۷ تیر ۱۳۹۰
برگزاری جلسۀ «کمیسیون فرآورده های روغنی» ۲۷ تیر ۱۳۹۰
فهرست قیمت های قیر صادراتی FOB در ماه July سال 2011 ۲۰ تیر ۱۳۹۰
نقل مکان اتحادیه به محل جدید ۲۰ تیر ۱۳۹۰
یادآوری 2- آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه ۱۲ تیر ۱۳۹۰
ارسال آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تغییرات اساسنامه ۱۲ تیر ۱۳۹۰
دستور جلسه کمیسیون قیر, روز یکشــنبه مورخ 90/4/12 (امروز) ۱۲ تیر ۱۳۹۰
برگزاری جلسۀ «کمیسیون فرآورده های پارافینی» در روز یکشنبه مورخ 90/4/19 ۱۱ تیر ۱۳۹۰
سمینار انکوترمز 2010 ۸ تیر ۱۳۹۰
همایش روز اقتصاد مالزی، بررسی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاران ایران و مالزی ۸ تیر ۱۳۹۰
فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1390 ۸ تیر ۱۳۹۰
برپایی اولین کنفرانس نشست نفت هند (Oil Spill India) ۸ تیر ۱۳۹۰
روغن سوخت تقطیری ۸ تیر ۱۳۹۰
دستور جلسه کمیسیون قیر ، روز یکشــنبه مورخ 90/4/12 ۶ تیر ۱۳۹۰
دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی، روز شنبــــه مــورخ 90/4/11 ۶ تیر ۱۳۹۰
آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده اتحادیه ۶ تیر ۱۳۹۰
اعزام هیأت تجاری – بازاریابی به کشور نیجریه ۶ تیر ۱۳۹۰
اختصاص غرفه رایگان ۵ تیر ۱۳۹۰
سوخت تقطیری ۵ تیر ۱۳۹۰
آخرین صورتجلسه کمیسیون فرآورده های روغنی ۴ تیر ۱۳۹۰
پیگیری اجرای استاندارد اجباری برای محصول قیر ۴ تیر ۱۳۹۰
نامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت ، گاز و پتروشیمی به کمسیون ضرایب مالیاتی ۴ تیر ۱۳۹۰