انتظار معجزه نداشته باشیم


پس   از   اجرای   قانون   هدفمندکردن  یارانه ها اعلام شد که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نفت 150 میلیون لیتر گازوییل مورد نیاز بخش کشاورزی را به همان قیمت 165 ریال عرضه کند و مابه التفاوت آن تا 1500 ریال تا پایان سال توسط کشاورزان تسویه شود.  البته ظاهرا این مصوبه تبصره های نیز دارد که به موجب آن در صورت عدم توانایی تولیدکنندگان در پرداخت ، وزارت جهاد کشاورزی باید این مبلغ را پرداخت کند.   

این در حالیست که هنوز آمار دقیقی از میزان مصرف گازوییل در بخش کشاورزی وجود ندارد.  تاکنون وزارتخانه های مختلف بسته های حمایتی را برای بخشهای تحت مدیریت خود آماده کرده اند اما در عمل هنوز وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه بسته حمایتی ارائه نداده و تنها وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه صحبت هایی کرده است. در چنین وضعیتی این نگرانی وجود دارد که به پایان سال نزدیک شویم و در نهایت وزارت جهاد کشاوزی اعلام کند که بودجه لازم را برای پرداخت این مابه التفاوت به وزارت نفت ندارد و دولت تصمیم بگیرد این مبلغ را از 30 درصد مبلغ حاصل از ازادسازی قیمتها پرداخت کند 

البته این نگرانی وجود دارد که اگر طرح و یا بسته عینی و ملموسی برای بخش کشاورزی تهیه نشود و دولت نیز این مبلغ را تقبل نکند ،  در جریان هدفمندی یارانه ها ضربه سنگینی به بخش کشاورزی وارد خواهد شد.  زیرا به دنبال اجرای این قانون بخش کشاورزی از سه جهت افزایش هزینه حاملهای انرژی ، افزایش دستمزد کارگران و افزایش هزینه های حمل و نقل تحت فشار است و این در حالیست که دولت نیز میخواهد از افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار جلوگیری کند و از همین رو باید وزارت جهاد کشاورزی با همکاری بانک کشاورزی و سازما نهای مرتبط با این بخش ، طرحی را آماده کند که کشاورزی و کشاورزان متحمل ضرر و زیان نشوند.  

از سوی دیگر باید توجه داشت که کشاورزان همچون صنعتگران و بازرگانان تریبون و رسانه درا ختیار ندارند و آنچه در بخش کشاورزی اتفاق میافتد، در افکار عمومی نمود چندانی ندارد و از همین روست که باید وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه قوی عمل کند و پیگیر مطالبات و حق و حقوق کشاورزان باشد.  

زیرا کشاورزان تشکیلات صنفی و منسجمی ندارند و خانه کشاورز هم که زمانی بیانگر مشکلات و تنگناهای کشاورزان بود ، در موضع انفعالی قرار گرفته و سکوت اختیار کرده است و بنابراین هیچکس از وزارت جهاد کشاورزی سوال نمیکند که کشاورزان چگونه با افزایش هزینه های حمل و نقل، سوخت و کارگر باید مابه التفاوت مبلغ گازوییل را نیز پرداخت کنند؟ دولتمردان بایستی توجه داشته باشند که بخش صنعت از ا رزش افزوده بالایی برخوردارا ست اما در بخش کشاورزی هزینه تولید و فروش بسیار نزدیک بوده و میزان سود پایین است و به همین دلیل تحمیل هزینه های جدید بدون حمایتهای لازم بحرا ن آفرین خواهد بود .

پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قیمت برق کشاورزی از 2 تومان به 12 تومان افزایش یافت ، به عبارتی میتوان گفت هنوز دولت برای برق کشاورزی یارانه پرداخت میکند اما در مورد گازوییل شاهد افزایش شدید قیمت هستیم.  حال این سوال مطرح است که قرار بود قانون هدفمندی یارانه ها در سال اول در بخش کشاورزی اجرا نشود پس چرا در نهایت این موضع در حد یک حرف باقی ماند و این قانون در این بخش به مرحله اجرا درآمد؟اصلا چه اجباری به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی به این سرعت وجود دارد ؟

این احتمال بسیار قوی است که به دلیل ضعفهای موجود در این بخش، کشاورزان از عهده پرداخت مابه التفاوت پول گازوییل بر نیایند و نحوه حمایت وزارت جهاد کشاورزی نیز که اصلا مشخص نیست.  شاید بهتر باشد در چنین شرایطی کشاورزان ، کشاورزی را تعطیل و با همان پولی که ماهانه به حسابشان واریز میشود ، امرار معاش کنند.