مجمع عمومی سالیانه

پناد پلاستیک

اخبار روزانه اوپکس

اخبار اختصاصی اعضاء اتحادیه

یادداشـت

تقاضای نـامتقـارن انرژی در ایران
با توجه به شرایط ناموزون و اثرگذار بیماری کرونا در اقتصاد ملی کشورهای جهان و نیز تاثیر این مهم در کشورهای تولید کننده منابع انرژی در جهان حاضر باید گفت که یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی به ویژه در ادامه مطلب
"جو بایدن"، تهدیدی بر کاهش تقاضای جهانی نفت
"دکتر سارا وخشوری" که تحصیلات خود را در دکترای مطالعات خاورمیانه و امنیت انرژی به پایان رسانده است در حال حاضر رئیس موسسه بین المللی مشاوره انرژی SVB می باشد که این موسسه در حوزه مشاوره صنایع انرژی، پ ادامه مطلب
صادرات در محاصره مصائب
چرا در صادرات غیرنفتی کارنامه درخشانی نداریم؟ چرا سبد صادراتی ایران متنوع نیست و تجار ایرانی در بازارهای جهانی حضور ضعیفی دارند و در کشف بازارهای جدید ناموفق اند؟ آیا الزام صادرکنندگان به بازگشت دلاره ادامه مطلب