مجمع عمومی سالیانه

اخبار روزانه اوپکس

یادداشـت

ناترازی گاز را با جلوگیری از "هَدررفت" جبران کنیم
***حدود 45 درصد از گاز تولیدی در کشور قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسد به هدر می رود
***اگر این ناترازی گاز تا سال 1420 ادامه یابد حدود 500 مدیوم کیو بیت ( میلیون فوت مکعب) در سال ما ناترازی خواهی
"گذار انرژی" در جامعه جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
آیا ایران ‌می‌تواند همسو با جامعه جهانی در گذار انرژی موفق عمل کند؟
گذار انرژی یک ضرورت است و طبق تعهداتی که کشورها اعلام می‌کنند تبدیل به الزام بین‌المللی می‌شود
دغدغه اصلی گذار انرژی، موضوع پایدار
چالش های دولت وبخش خصوصی در آینده منابع انسانی !
"علیرضا یوسفی" استاددانشگاه وکارشناس حوزه مدیریت راهبردی از جمله سخنرانان شانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی بود که در این همایش به چالش های بخش خصوصی اشاره کرد . به اذعان وی
مدرکی برای سبزشویی غول‌های نفتی
خوان کول، استاد تاریخ کالج ریچارد پی‌میچل در دانشگاه میشیگان و نویسنده کتاب «رباعیات عمر خیام: ترجمه‌ای جدید از فارسی»
نشریه نیشن
مترجم: فاطمه لطفی
وزارت نفت از اعتبار خود برای معرفی شرکت ها به طرف های خارجی هزینه می کند
در واقع وزارت نفت از اعتبار خود هزینه می کند تا آبروی شرکت های ایرانی در منطقه حفظ شود * صد البته برخی از شرکت های ایرانی این قدر توانمند هستند که وزارت نفت را سربلند کنند و ما نیز از این هزینه کردن ا
قیمت نفت در سال 2024: عوامل موثر و چشم‌انداز آینده
مقدمه :نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع انرژی و مواد اوّلیه در جهان است که قیمت آن بر روی اقتصاد جهانی و رفاه اجتماعی تأثیر دارد. قیمت نفت به دلیل ماهیت بازاری و پویایی آن، مستعد نوسانات بالا و پایی