اخبار روزانه اوپکس

اخبار اختصاصی اعضاء اتحادیه

یادداشـت

تلاش برای آزادسازی قیمت نفت سفید و کوره
سعید رفیعی فر دبیرکل اتحادیه اوپکس ادامه مطلب
همگرایی و گسترش منافع مشترک صنفی
وحید شیخی مدیرعامل شرکت دژپا ادامه مطلب
تقویت و حفظ انسجام اتحادیه اوپکس
دکتر فرزان گلچین مدیرعامل شرکت پتروپردیس ادامه مطلب
خودتحریمی آزاردهنده بخش خصوصی !
ابوالقاسم هاشمی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سامان شیمی ادامه مطلب
اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اعضای اوپکس
سرکار خانم مهندس صدیقه سعیدی ادامه مطلب
ارتقا و احیای برند ساخت ایران
احمد احسانی مدیرعامل شرکت روغن موتور قطران کاوه ادامه مطلب
موقعیت و جایگاه روغن موتور در ایران
حمید دژبادران – کارشناس ارشد شیمی تجزیه ادامه مطلب
معادن، قدرت خاموش ایران
سهراب صالحین- کارشناس ارشد مهندسی معدن ادامه مطلب