اخبار روزانه اوپکس

اخبار اختصاصی اعضاء اتحادیه

یادداشـت

آینده صادرات در تنگنای تحریم ها و چالش های فرارو
حمید عبداللهی- کارشناس ارشد مدیریت ادامه مطلب
مسیر آسان صادرات فرآورده های نفتی ترسیم شود
رضا پدیدار- عضو شورای سیاست گذاری همایش چهاردهم ادامه مطلب
بخش خصوصی خود را آماده کند
محمد ناصری - رئیس شورای سیاستگذاری اولین نمایشگاه صنایع پایین دستی نفت ادامه مطلب
تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک
صدیقه سعیدی - عضو هیئت مدیره اوپکس ادامه مطلب
چه بخواهیم؟
پدرام سلطانی - رئیس شورای سیاست گذاری همایش ادامه مطلب
روان سازی صادرات
سید ابوالقاسم هاشمی- رئیس هیئت مدیره اوپکس ادامه مطلب
هنر ورشکست کردن شرکت ها
دکتر سید مرتضی هاشمی - مدیر عامل پتروناک ادامه مطلب
استارتاپ های حوزه انرژی
محسن تابش- انرژی بان
مدیرکلینیک جامع انرژی ایران
ادامه مطلب
تعدد سازمان‌های متولی تولید، چالش اصلی صادرات قیر
مصاحبه دنیای انرژی با مدیرعامل نفت پاسارگاد ادامه مطلب
شرط احیای بورس برق، بازخوانی کروکی نفت!
سمیه مهدوی خبرنگار نفت و انرژی ادامه مطلب