Iranian Oil ,Gas and Petrochemical Products Exporters Union
  • دوازدهمین همایش سالانه اتحادیه

    دوازدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی 26 دی ماه 1396 - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب
دلایل اصلی جا ماندن تجار ایرانی از ترکیه
«عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد و به دلیل شرایط شکننده‌ای که دارد لازم است از ظرفیت کشورهایی مختلف برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.» ادامه مطلب
قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود
رئیس جمهوری با بیان این‌که قیمت بنزین و گازوییل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود، گفت: سوخت جز برای توسعه اشتغال گران نمی‌شود. ادامه مطلب
مدیر ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبدلله‎زاده‎راد به عنوان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) این شرکت منصوب شد. ادامه مطلب
حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب
دلایل اصلی جا ماندن تجار ایرانی از ترکیه
«عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد و به دلیل شرایط شکننده‌ای که دارد لازم است از ظرفیت کشورهایی مختلف برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.» ادامه مطلب
قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود
رئیس جمهوری با بیان این‌که قیمت بنزین و گازوییل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود، گفت: سوخت جز برای توسعه اشتغال گران نمی‌شود. ادامه مطلب
مدیر ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبدلله‎زاده‎راد به عنوان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) این شرکت منصوب شد. ادامه مطلب
حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب
دلایل اصلی جا ماندن تجار ایرانی از ترکیه
«عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد و به دلیل شرایط شکننده‌ای که دارد لازم است از ظرفیت کشورهایی مختلف برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.» ادامه مطلب
قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود
رئیس جمهوری با بیان این‌که قیمت بنزین و گازوییل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود، گفت: سوخت جز برای توسعه اشتغال گران نمی‌شود. ادامه مطلب
مدیر ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبدلله‎زاده‎راد به عنوان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) این شرکت منصوب شد. ادامه مطلب
حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب
دلایل اصلی جا ماندن تجار ایرانی از ترکیه
«عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد و به دلیل شرایط شکننده‌ای که دارد لازم است از ظرفیت کشورهایی مختلف برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.» ادامه مطلب
قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود
رئیس جمهوری با بیان این‌که قیمت بنزین و گازوییل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود، گفت: سوخت جز برای توسعه اشتغال گران نمی‌شود. ادامه مطلب
مدیر ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبدلله‎زاده‎راد به عنوان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) این شرکت منصوب شد. ادامه مطلب
حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب
دلایل اصلی جا ماندن تجار ایرانی از ترکیه
«عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد و به دلیل شرایط شکننده‌ای که دارد لازم است از ظرفیت کشورهایی مختلف برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.» ادامه مطلب
قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود
رئیس جمهوری با بیان این‌که قیمت بنزین و گازوییل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود، گفت: سوخت جز برای توسعه اشتغال گران نمی‌شود. ادامه مطلب
مدیر ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبدلله‎زاده‎راد به عنوان مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) این شرکت منصوب شد. ادامه مطلب

تـحلیـل بـازار

حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب

یادداشـت

حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی هستند. ادامه مطلب
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی نیز همگی نسبت به سال گذشته با رکورد بالاتری تولید کردند. ادامه مطلب

اسلایدر خبر

Loading
حمایت دولت از جذب سرمایه گذاری های جدید در صنعت پتروشیمی
سخنگوی دولت گفت: دولت و بخش خصوصی همگام با هم در حال تسهیل فرایند سرمایه گذاری در صنع ...
افرایش تولید پلیمر در مجتمع های مسیر خط لوله اتیلن غرب
ارسال اتیلن به خط لوله اتیلن غرب ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته و افزون برافزایش تولید پل ...
دلایل اصلی جا ماندن تجار ایرانی از ترکیه
«عراق در حوزه اقتصادی ظرفیت‌ و امکانات خود را در سبد کشوری خاص قرار نمی‌دهد و به دلیل ...
قیمت بنزین و گازوئیل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود
رئیس جمهوری با بیان این‌که قیمت بنزین و گازوییل بالاتر از نصف قیمت جهانی نمی‌رود، گفت ...
مدیر ایمنی،‌ بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت منصوب شد
با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مانی عبدلله‎زاده‎راد به عنوان مدیر ایمنی، بهداشت ...
تصویر نمادالکترونیکی

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.