اخبار روزانه اوپکس

اخبار اختصاصی اعضاء اتحادیه

یادداشـت

ائتلاف سازنده یا رقابت کشنده در صادرات فرآوردههای نفتی؟
احمدرضا یوسفی، شرکت پتروکهکشان تجارت آسیا ادامه مطلب
کنترل کیفیت اهمیت و مزایای آن
وحید ابراهیمی، مدیر مجتمع آزمایشگاهی مشاوران آزمای ایرانیان ادامه مطلب
لزوم مارکتینگ و برندینگ فعالیت  OPEX و اعضای آن
مرتضی هاشمی، مدیرعامل شرکت پترو روناک اسپادانا ادامه مطلب
از استارتاپ نفتی که حرف میزنیم از چه سخن میگوییم؟
نادی صبوری، خبرنگار نفت و انرژی ادامه مطلب
اژدها هفتاد ساله میشود
سهراب صالحین، دنیای انرژی ادامه مطلب
در برابر فشارحداکثری اقتصادی و سیاسی آمریکا چه باید کرد
سعید پورفرهادی، عضو کمیسیون بازرگانان ادامه مطلب
حلقه مفقوده کیفیت بنزین
سارامالکی، دنیای انرژی ادامه مطلب
کاریزمای نفت و یک  معادله چندمجهولی
سمیه مهدوی، خبرنگار نفت و انرژی ادامه مطلب
نظم نوین جهانی، خداحافظ جهانی شدن، سلام بر دنیای چند قطبی
رضا مدیرقمی، تحلیلگر ارشد امور بین الملل ادامه مطلب