ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی

 

ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی
(مکانیسم بر اساس مکانیسم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)

(نیمه دوم شهریور ماه 1402)

ردیف  نام کالا  کد تعرفه ارزش گمرکی  واحد
 1  انواع روغن پایه تصفیه اول (فله)  27101940 814 تن/دلار 
 ۲  انواع روغن پایه تصفیه اول (بشکه)  27101940 854 تن/دلار
 ۳  انواع روغن موتور تصفیه اول(مظروف) 27101910  1179 تن/دلار 
 ۴  انواع روغن صنعتی تصفیه اول(مظروف) 27101950  1057 تن/دلار 
 ۵  انواع روغن دنده تصفیه اول(مظروف) 27101990  1057 تن/دلار 
۶  فورفورال اکسترکت (فله) 29321200  506 تن/دلار
 7  فورفورال اکسترکت (بشکه)  29321200 546 تن/دلار 
 8  انواع روغن پایه تصفیه دوم (فله)  27101940 610 تن/دلار
 9  انواع روغن پایه تصفیه دوم (بشکه) 27101940  650 تن/دلار
 10  انواع روغن موتور تصفیه دوم(مظروف) 27101910  884 تن/دلار
 11  انواع روغن صنعتی تصفیه دوم(مظروف) 27101950  793 تن/دلار
 12  انواع روغن دنده تصفیه دوم(مظروف) 27101990  793 تن/دلار
 13  انواع گریس کلسیم تصفیه دوم(مظروف) 27101920  566  تن/دلار
 14 روغن سوخت تقطیری 27101990 467 تن/دلار
 15 هیدروکربن سبک

29029000

27101290

442 تن/دلار
 16 هیدروکربن سنگین

 29029000

27101290

506 تن/دلار 
 17 هیدروکربن فوق سنگین 27075000  494 تن/دلار
 18  اسلک وکس (فله)

 27129010

650 تن/دلار
19  اسلک وکس (بشکه) 27129020 690 تن/دلار
20  فوتس اویل (فله) 27101940

522

 تن/دلار  
21   فوتس اویل (بشکه)

27101940

562

 

تن/دلار

   

 

22

 

پارافین جامد 

 27122090

27129010

982

 

تن/دلار

   
23  وازلین 27121090 1052 تن/دلار     

آرشیو:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸
تعداد بازدید : ۱۱,۸۹۶