ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی

 

ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی
(مکانیسم بر اساس مکانیسم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)

(نیمه دوم خرداد ماه 1403)

ردیف  نام کالا  کد تعرفه ارزش گمرکی  واحد
 1  انواع روغن پایه تصفیه اول (فله)  27101940 779 تن/دلار 
 ۲  انواع روغن پایه تصفیه اول (بشکه)  27101940 819 تن/دلار
 ۳  انواع روغن موتور تصفیه اول(مظروف) 27101910  1131 تن/دلار 
 ۴  انواع روغن صنعتی تصفیه اول(مظروف) 27101950  1014 تن/دلار 
 ۵  انواع روغن دنده تصفیه اول(مظروف) 27101990  1014 تن/دلار 
۶  فورفورال اکسترکت (فله) 29321200  485 تن/دلار
 7  فورفورال اکسترکت (بشکه)  29321200 525 تن/دلار 
 8  انواع روغن پایه تصفیه دوم (فله)  27101940 584 تن/دلار
 9  انواع روغن پایه تصفیه دوم (بشکه) 27101940  624 تن/دلار
 10  انواع روغن موتور تصفیه دوم(مظروف) 27101910  848 تن/دلار
 11  انواع روغن صنعتی تصفیه دوم(مظروف) 27101950  761 تن/دلار
 12  انواع روغن دنده تصفیه دوم(مظروف) 27101990  761 تن/دلار
 13  انواع گریس کلسیم تصفیه دوم(مظروف) 27101920  544  تن/دلار
 14 روغن سوخت تقطیری 27101990 490 تن/دلار
 15 هیدروکربن سبک

29029000

27101290

426 تن/دلار
 16 هیدروکربن سنگین

 29029000

27101290

485 تن/دلار 
 17 هیدروکربن فوق سنگین 27075000  474 تن/دلار
 18  اسلک وکس (فله)

 27129010

622 تن/دلار
19  اسلک وکس (بشکه) 27129020 662 تن/دلار
20  فوتس اویل (فله) 27101940

502

 تن/دلار  
21   فوتس اویل (بشکه)

27101940

542

 

تن/دلار

   

 

22

 

پارافین جامد 

 27122090

27129010

942

 

تن/دلار

   
23  وازلین 27121090 1137 تن/دلار     
24  پارافین مایع (فله)     1049  دلار/تن    
 25 پارافین مایع (بشکه)    1089  دلار/تن    
26  نرمال پارافین (فله)    808  دلار/تن    
 27  نرمال پارافین (بشکه)   848  دلار/تن    

آرشیو:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸
تعداد بازدید : ۱۶,۵۸۳