ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی

 

ارزش های پایه صادراتی فرآورده های نفتی
(مکانیسم بر اساس مکانیسم ابلاغی از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت)

(نیمه دوم مرداد ماه 1401)

ردیف  نام کالا  کد تعرفه ارزش گمرکی  واحد
 1  انواع روغن پایه تصفیه اول (فله)  27101940 761 تن/دلار 
 ۲  انواع روغن پایه تصفیه اول (بشکه)  27101940 801 تن/دلار
 ۳  انواع روغن موتور تصفیه اول(مظروف) 27101910  1106 تن/دلار 
 ۴  انواع روغن صنعتی تصفیه اول(مظروف) 27101950  992 تن/دلار 
 ۵  انواع روغن دنده تصفیه اول(مظروف) 27101990  992 تن/دلار 
۶  فورفورال اکسترکت (فله) 29321200  453 تن/دلار
 7  فورفورال اکسترکت (بشکه)  29321200 493 تن/دلار 
 8  انواع روغن پایه تصفیه دوم (فله)  27101940 571 تن/دلار
 9  انواع روغن پایه تصفیه دوم (بشکه) 27101940  611 تن/دلار
 10  انواع روغن موتور تصفیه دوم(مظروف) 27101910  829 تن/دلار
 11  انواع روغن صنعتی تصفیه دوم(مظروف) 27101950  744 تن/دلار
 12  انواع روغن دنده تصفیه دوم(مظروف) 27101990  744 تن/دلار
 13  انواع گریس کلسیم تصفیه دوم(مظروف) 27101920  532  تن/دلار
 14 روغن سوخت تقطیری 27101990 - تن/دلار
 15 هیدروکربن سبک

29029000

27101290

483 تن/دلار
 16 هیدروکربن سنگین

 29029000

27101290

453 تن/دلار 
 17 هیدروکربن فوق سنگین 27075000  422 تن/دلار
 18  اسلک وکس (فله)

 27129010

608 تن/دلار
19  اسلک وکس (بشکه) 27129020 648 تن/دلار
20  فوتس اویل (فله) 27101940

491

 تن/دلار  
21   فوتس اویل (بشکه)

27101940

531

 

تن/دلار

   

 

22

 

پارافین جامد 

 27122090

27129010

947

 

تن/دلار

   
23  وازلین 27121090 1185 تن/دلار     

آرشیو:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۱۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.