اعضای اتحادیه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1پالایشکده پرند شیمی زاگرس---۷ خرداد ۱۳۹۶
2مشاوران آزمای نفت ایرانیانآقای وحید ابراهیمی۸ خرداد ۱۳۹۶
3پالایش آرین سدید---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
4رمزین آسا شیمی---۲۶ اسفند ۱۳۹۵
5پترو کیمیای صنعت کویر یزد---۲۶ اسفند ۱۳۹۵
6بازرگانی بین المللی یزدپارسیانا---۲۱ اسفند ۱۳۹۵
7عمران گستر شکوهیه---۱۳ اسفند ۱۳۹۵
8توسعه تجارت طلای سیاه---۷ اسفند ۱۳۹۵
9فراسکو عسلویه---۲۹ بهمن ۱۳۹۵
10پترونیکان البرز---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
11صنایع رنگسازی پارس اشن---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
12آذران پلاست افرا---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
13جهان موتور کویر---۶ دی ۱۳۹۵
14بنیان توسعه راستین---۴ دی ۱۳۹۵
15صدرا نفت پارسیان---۱ دی ۱۳۹۵
16تولیدی پارافین جم پیام شهر---۲۴ آذر ۱۳۹۵
17قیر آکام---۷ اسفند ۱۳۹۵
18پترو شیمی نوری (برزویه)---۱۲ آبان ۱۳۹۵
19آترا کران انرژی---۲۵ مهر ۱۳۹۵
20هیرمند شیمی بهاران---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
21کینیتیک مالتی پلایر پارس---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
22پترو پالایش نیک یزد---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
23پترو آریانا پارس غرب امرتات---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
24پترو پالایش آرتان شیمی---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
25پترو پالایش اطلس---۱۵ فروردین ۱۳۹۵
26توسعه ساختار محیط---۹ اسفند ۱۳۹۴
27پترو زیست البرز---۲۰ بهمن ۱۳۹۴
28کیمیا اکسیر آسیا---۱۹ دی ۱۳۹۴
29تولیدی صنعت قیر هرمزگان---۱۹ دی ۱۳۹۴
30تهرانول---۱۹ دی ۱۳۹۴
31تعاونی فاتح صنعت یزد---۱۹ دی ۱۳۹۴
32صنایع شیمیایی بیان شهریار---۹ آبان ۱۳۹۴
33زرین شیمی کاویان---۹ آبان ۱۳۹۴
34نفت ری سان---۱۸ مهر ۱۳۹۴
35لوله گستر خادمی---۱۸ مهر ۱۳۹۴
36زرین طیف پارسه---۱۸ مهر ۱۳۹۴
37انرژی تجارت سام---۱۸ مهر ۱۳۹۴
38راد شیمی تهران---۶ خرداد ۱۳۹۴
39فومن شیمی گستر---۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
40ساینا شیمی بهشت---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
41تراویس ایران---۲۹ فروردین ۱۳۹۴
42تجارت آفرین سون قشم---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
43رهام اسپرلوس---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
44مواد مهندسی مکرر---۱۹ فروردین ۱۳۹۴
45بین المللی مباشرین خاورمیانه---۲۶ اسفند ۱۳۹۳
46آریا صنعت بهینه---۲ اسفند ۱۳۹۳
47گونش شیمی صنعت---۱۳ بهمن ۱۳۹۳
48روان ساز شیمی صبا---۸ بهمن ۱۳۹۳
49اعتدال اروند---۱۷ خرداد ۱۳۹۵
50پتروشیمی مارون---۲۷ دی ۱۳۹۳
51صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین---۲۴ آذر ۱۳۹۳
52روغن صنعتی جنوب---۹ آذر ۱۳۹۳
53پترو یزدان کویر یزد---۲۸ مهر ۱۳۹۳
54روشان فام---۲۸ مهر ۱۳۹۳
55مهتاش تولید پارس---۲۸ مهر ۱۳۹۳
56پترو سپهر پویا---۶ آبان ۱۳۹۳
57صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران شیمی---۳۰ شهریور ۱۳۹۳
58پیمان روغن---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
59توسعه نفت هرمزان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
60بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
61مبادلات نفتی توسعه آفاق خاور میانه---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
62پالایش گستر کیمیا---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
63میعان انرژی رازی---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
64تولیدی روغن و گریس سمنان آراء---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
65پاک اویل زنجان---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
66سامان فراز قشم---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
67مهر شیمی سبلان---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
68پترو سالار یزد---۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
69یزدان صنعت مهر سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
70ورزیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
71هما شیمی فرد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
72هرمزانرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
73هدف پارافین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
74نیواد برزن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
75نوران شیمی جلفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
76نور شیمی طاها---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
77نگین فخر آذربایجان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
78نفت گستر آناهیتا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
79نفت سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
80نفت جی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
81نفت پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
82نفت پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
83نفت بهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
84نفت بلیج ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
85نفت ایرانول---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
86نفت ایران میامی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
87نخل بهارستان پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
88نخل بارانی پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
89نت لوب ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
90مهندسی نویان بسپار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
91مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
92مهندسی پارسیا صنعت جنوب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
93مهرتاش سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
94مهرآوران سلامت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
95مهر آذین تجارت آریا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
96مهتاب موتور گرگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
97مهتاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
98ملیکا تجارت صدر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
99معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
100مدبران تجارت ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
101مخازن سرزمین سبز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
102مجتمع پتروصنعت گامرون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
103گروه صرامی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
104گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
105گروه شیمیایی کمال– تام - کیمیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
106گروه جهانی سیـرجـان گستـر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
107گروه بین المللی مرات ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
108گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
109کربن تک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
110کراپ ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
111کارداران شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
112کارآوران شرق ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
113کیمیا روغن راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
114کیمیا روانکار پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
115کیمیا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
116کیان تأمین ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
117کنسرسیوم گروه انرژی پرشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
118کارخانجات پالایش روغن موتور پیروزی سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
119کابرو ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
120قیر اسپادانا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
121قیر طبیعی آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
122فیدار اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
123فرینام شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
124فرسا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
125فرآیند شیمی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
126فراشیمی روز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
127فراز درنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
128عقاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
129عالی پردازان آتیه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
130صنعت نوین طب آینده -صنطا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
131صنعت پتروشیمی ری---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
132صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
133صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
134صنایع شیمیایی میلاد پگاه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
135صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
136صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
137صنایع شیمیایی سینا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
138صنایع شیمیایی آریا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
139صنایع روغن آریا جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
140صنایع رنگ اطلس فام سهند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
141صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
142صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
143صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
144صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
145صدر شیمی گستران یزد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
146صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاک گاز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
147صادرات و واردات برزین کالا توس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
148شیمی درسلف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
149شیمی تقطیران نقش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
150شیمیایی و صنعتی کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
151شیمیایی نواندیش قیصریه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
152شیمیایی حلال پویان اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
153شیمی پالایش صدف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
154شیمی آرین اردهال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
155سیمین پارس کرمانشاه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
156سورنا پایاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
157سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
158سرمایه گذاری البرز روزبهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
159سپاهان شیمی تجارت ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
160سامان شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
161سازه گستر سایپا---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
162سادایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
163زنیط---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
164زنجان شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
165زرین روغن ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
166روغن موتورایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
167روغن موتور لوشان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
168روغن موتور قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
169روغن موتور قطران کاوه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
170روغن موتور قطران کاوه پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
171روغن موتور فارسان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
172روغن موتور شتاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
173روغن موتور رهروان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
174روغن موتور دنا استقلال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
175روغن موتور دماوند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
176روغن موتور توانگران شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
177روغن موتور پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
178روغن موتور پارسیان پارسا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
179روغن موتور آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
180روغن موتور آریان اطلس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
181روغن روانساز تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
182روشن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
183روزبهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
184روانگستران صنعت آرین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
185روانکاران گیتی پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
186روانکاران احیاء سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
187روان گستر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
188روان کاران صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
189روان ساز آرین جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
190رنگین بلاش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
191رنگسازی شیمی صفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
192رسا نگین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
193رادمهر شیمی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
194دنا شیمی مهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
195دلتا فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
196درخشان شیمی همدان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
197درخش ساین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
198دانتکس ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
199خدمات بازرگانی سهند نفتیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
200خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
201حلال گستر ادیب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
202جهان میثاق پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
203جم فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
204جسیم تجارت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
205ثمین شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
206تیزرو گریس گرمسار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
207تولیدی و صنعتی اروند شیمی سرور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
208تولیدی عین الله محمدی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
209تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
210تولیدی روغن موتور تندروان بهرو---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
211تولیدی روغن ماشین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
212تولیدی بیتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
213تولیدی و صنعتی نیما ماشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
214تولیدی و صنعتی عایق اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
215تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج---۱۵ دی ۱۳۹۳
216تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
217تولیدی و شیمیایی رزپلیمر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
218تولیدی و بازرگانی جلفا کیمیا نوین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
219تولیدی فومن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
220تولیدی فراز موتور تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
221تولیدی پارافین آرش مهیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
222تولیدی بهروان کیمیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
223تولیدی بهتران شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
224تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
225تولیدی بازرگانی مشیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
226تولیدی افرا شیمی یزد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
227تولید و بسته بندی و فرآوری محصولات روغن گهر آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
228توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
229توسعه کروس انرژی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
230پترو پالایش مهان (توسعه تجارت سیمرغ)---۷ آبان ۱۳۹۳
231توان شیمی طوس پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
232تکتاز شیمی صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
233تعاونی مروارید مشکین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
234تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
235تعاونی قطران شهاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
236تعاونی چند منظوره عام نوید نور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
237تعاونی تولیدی کیمیا رزین اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
238تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
239ترنم کارآفرینان سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
240تجهیز نیروی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
241تجارت گذرگاه شمالی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
242تالارتجارت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
243تابا مهر آریا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
244پیشگام صنعت فرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
245پیام صادرات---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
246پیام شیمی راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
247پیام شیمی بهتار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
248پویا اهتمام بین الملل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
249پویا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
250پلی نار ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
251پلی پروپیلن جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
252پرنده آبی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
253پرشین شل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
254پرسال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
255پردیس مدبران راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
256پتروموند کارن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
257پتروگل ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
258پتروصنعت زمرد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
259پتروشیمی زاگرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
260پتروشیمی رجال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
261پتروشیمی آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
262پتروشیمی امیرکبیر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
263پتروشیمی اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
264پتروشیمی محمد ارمغان فریمان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
265پتروشیمی لاله ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
266پتروشیمی فن آوران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
267پتروشیمی شازند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
268پتروشیمی خارگ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
269پتروشیمی پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
270پتروشیمی بیستون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
271پتروستاره صبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
272پتروپل جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
273پترو کالا گلفام ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
274پترو سایان ملایر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
275پترو سام البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
276پترو زرین پالایش ایرانیان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
277پترو تجارت هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
278پترو تجارت دیبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
279پترو پلیمر شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
280پترو پرند فدک ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
281پترو پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
282پترو پاسارگاد خاورمیانه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
283پترو آذر آسیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
284پترو ایساتیس جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
285پترو پرند صبا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
286پایه گستر سهند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
287پالایش فراورده های نفتی تکران کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
288پالایش و فراورده های نفتی تبریز (تبریز پترولیوم)---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
289پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
290پالایش نفت تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
291پالایش روغن موتور پیروزی شمال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
292پالایش روغن گیلان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
293پالایش پترو سالار قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
294پالایش البرز آبادان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
295پارسا فن آوری ادیب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
296پارسا ادیب پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
297پارس هوای البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
298پارس مرمر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
299پارس راین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
300پارس بازرگان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳