اعضای اتحادیه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1پترو شیمی نوری (برزویه)---۱۲ آبان ۱۳۹۵
2آترا کران انرژی---۲۵ مهر ۱۳۹۵
3هیرمند شیمی بهاران---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
4کینیتیک مالتی پلایر پارس---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
5پترو پالایش نیک یزد---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
6پترو آریانا پارس غرب امرتات---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
7پترو پالایش آرتان شیمی---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
8پترو پالایش اطلس---۱۵ فروردین ۱۳۹۵
9توسعه ساختار محیط---۹ اسفند ۱۳۹۴
10پترو زیست البرز---۲۰ بهمن ۱۳۹۴
11کیمیا اکسیر آسیا---۱۹ دی ۱۳۹۴
12تولیدی صنعت قیر هرمزگان---۱۹ دی ۱۳۹۴
13تهرانول---۱۹ دی ۱۳۹۴
14تعاونی فاتح صنعت یزد---۱۹ دی ۱۳۹۴
15صنایع شیمیایی بیان شهریار---۹ آبان ۱۳۹۴
16زرین شیمی کاویان---۹ آبان ۱۳۹۴
17نفت ری سان---۱۸ مهر ۱۳۹۴
18لوله گستر خادمی---۱۸ مهر ۱۳۹۴
19زرین طیف پارسه---۱۸ مهر ۱۳۹۴
20انرژی تجارت سام---۱۸ مهر ۱۳۹۴
21راد شیمی تهران---۶ خرداد ۱۳۹۴
22فومن شیمی گستر---۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
23ساینا شیمی بهشت---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
24تراویس ایران---۲۹ فروردین ۱۳۹۴
25تجارت آفرین سون قشم---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
26رهام اسپرلوس---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
27مواد مهندسی مکرر---۱۹ فروردین ۱۳۹۴
28بین المللی مباشرین خاورمیانه---۲۶ اسفند ۱۳۹۳
29آریا صنعت بهینه---۲ اسفند ۱۳۹۳
30گونش شیمی صنعت---۱۳ بهمن ۱۳۹۳
31روان ساز شیمی صبا---۸ بهمن ۱۳۹۳
32اعتدال اروند---۱۷ خرداد ۱۳۹۵
33پتروشیمی مارون---۲۷ دی ۱۳۹۳
34صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین---۲۴ آذر ۱۳۹۳
35روغن صنعتی جنوب---۹ آذر ۱۳۹۳
36پترو یزدان کویر یزد---۲۸ مهر ۱۳۹۳
37روشان فام---۲۸ مهر ۱۳۹۳
38مهتاش تولید پارس---۲۸ مهر ۱۳۹۳
39پترو سپهر پویا---۶ آبان ۱۳۹۳
40صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران شیمی---۳۰ شهریور ۱۳۹۳
41پیمان روغن---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
42توسعه نفت هرمزان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
43بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
44مبادلات نفتی توسعه آفاق خاور میانه---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
45پالایش گستر کیمیا---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
46میعان انرژی رازی---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
47تولیدی روغن و گریس سمنان آراء---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
48پاک اویل زنجان---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
49سامان فراز قشم---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
50مهر شیمی سبلان---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
51پترو سالار یزد---۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
52یزدان صنعت مهر سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
53ورزیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
54هما شیمی فرد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
55هرمزانرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
56هدف پارافین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
57نیواد برزن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
58نوران شیمی جلفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
59نور شیمی طاها---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
60نگین فخر آذربایجان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
61نفت گستر آناهیتا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
62نفت سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
63نفت جی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
64نفت پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
65نفت پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
66نفت بهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
67نفت بلیج ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
68نفت ایرانول---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
69نفت ایران میامی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
70نخل بهارستان پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
71نخل بارانی پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
72نت لوب ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
73مهندسی نویان بسپار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
74مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
75مهندسی پارسیا صنعت جنوب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
76مهرتاش سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
77مهرآوران سلامت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
78مهر آذین تجارت آریا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
79مهتاب موتور گرگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
80مهتاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
81ملیکا تجارت صدر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
82معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
83مدبران تجارت ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
84مخازن سرزمین سبز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
85مجتمع پتروصنعت گامرون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
86گروه صرامی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
87گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
88گروه شیمیایی کمال– تام - کیمیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
89گروه جهانی سیـرجـان گستـر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
90گروه بین المللی مرات ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
91گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
92کربن تک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
93کراپ ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
94کارداران شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
95کارآوران شرق ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
96کیمیا روغن راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
97کیمیا روانکار پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
98کیمیا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
99کیان تأمین ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
100کنسرسیوم گروه انرژی پرشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
101کارخانجات پالایش روغن موتور پیروزی سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
102کابرو ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
103قیر اسپادانا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
104قیر طبیعی آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
105فیدار اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
106فرینام شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
107فرسا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
108فرآیند شیمی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
109فراشیمی روز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
110فراز درنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
111عقاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
112عالی پردازان آتیه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
113صنعت نوین طب آینده -صنطا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
114صنعت پتروشیمی ری---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
115صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
116صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
117صنایع شیمیایی میلاد پگاه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
118صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
119صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
120صنایع شیمیایی سینا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
121صنایع شیمیایی آریا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
122صنایع روغن آریا جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
123صنایع رنگ اطلس فام سهند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
124صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
125صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
126صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
127صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
128صدر شیمی گستران یزد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
129صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاک گاز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
130صادرات و واردات برزین کالا توس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
131شیمی درسلف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
132شیمی تقطیران نقش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
133شیمیایی و صنعتی کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
134شیمیایی نواندیش قیصریه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
135شیمیایی حلال پویان اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
136شیمی پالایش صدف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
137شیمی آرین اردهال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
138سیمین پارس کرمانشاه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
139سورنا پایاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
140سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
141سرمایه گذاری البرز روزبهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
142سپاهان شیمی تجارت ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
143سامان شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
144سازه گستر سایپا---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
145سادایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
146زنیط---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
147زنجان شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
148زرین روغن ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
149روغن موتورایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
150روغن موتور لوشان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
151روغن موتور قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
152روغن موتور قطران کاوه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
153روغن موتور قطران کاوه پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
154روغن موتور فارسان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
155روغن موتور شتاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
156روغن موتور رهروان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
157روغن موتور دنا استقلال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
158روغن موتور دماوند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
159روغن موتور توانگران شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
160روغن موتور پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
161روغن موتور پارسیان پارسا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
162روغن موتور آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
163روغن موتور آریان اطلس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
164روغن روانساز تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
165روشن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
166روزبهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
167روانگستران صنعت آرین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
168روانکاران گیتی پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
169روانکاران احیاء سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
170روان گستر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
171روان کاران صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
172روان ساز آرین جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
173رنگین بلاش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
174رنگسازی شیمی صفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
175رسا نگین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
176رادمهر شیمی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
177دنا شیمی مهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
178دلتا فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
179درخشان شیمی همدان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
180درخش ساین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
181دانتکس ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
182خدمات بازرگانی سهند نفتیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
183خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
184حلال گستر ادیب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
185جهان میثاق پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
186جم فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
187جسیم تجارت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
188ثمین شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
189تیزرو گریس گرمسار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
190تولیدی و صنعتی اروند شیمی سرور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
191تولیدی عین الله محمدی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
192تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
193تولیدی روغن موتور تندروان بهرو---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
194تولیدی روغن ماشین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
195تولیدی بیتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
196تولیدی و صنعتی نیما ماشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
197تولیدی و صنعتی عایق اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
198تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج---۱۵ دی ۱۳۹۳
199تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
200تولیدی و شیمیایی رزپلیمر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
201تولیدی و بازرگانی جلفا کیمیا نوین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
202تولیدی فومن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
203تولیدی فراز موتور تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
204تولیدی پارافین آرش مهیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
205تولیدی بهروان کیمیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
206تولیدی بهتران شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
207تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
208تولیدی بازرگانی مشیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
209تولیدی افرا شیمی یزد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
210تولید و بسته بندی و فرآوری محصولات روغن گهر آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
211توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
212توسعه کروس انرژی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
213پترو پالایش مهان (توسعه تجارت سیمرغ)---۷ آبان ۱۳۹۳
214توان شیمی طوس پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
215تکتاز شیمی صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
216تعاونی مروارید مشکین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
217تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
218تعاونی قطران شهاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
219تعاونی چند منظوره عام نوید نور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
220تعاونی تولیدی کیمیا رزین اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
221تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
222ترنم کارآفرینان سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
223تجهیز نیروی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
224تجارت گذرگاه شمالی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
225تالارتجارت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
226تابا مهر آریا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
227پیشگام صنعت فرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
228پیام صادرات---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
229پیام شیمی راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
230پیام شیمی بهتار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
231پویا اهتمام بین الملل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
232پویا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
233پلی نار ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
234پلی پروپیلن جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
235پرنده آبی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
236پرشین شل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
237پرسال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
238پردیس مدبران راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
239پتروموند کارن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
240پتروگل ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
241پتروصنعت زمرد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
242پتروشیمی زاگرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
243پتروشیمی رجال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
244پتروشیمی آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
245پتروشیمی امیرکبیر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
246پتروشیمی اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
247پتروشیمی محمد ارمغان فریمان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
248پتروشیمی لاله ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
249پتروشیمی فن آوران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
250پتروشیمی شازند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
251پتروشیمی خارگ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
252پتروشیمی پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
253پتروشیمی بیستون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
254پتروستاره صبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
255پتروپل جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
256پترو کالا گلفام ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
257پترو سایان ملایر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
258پترو سام البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
259پترو زرین پالایش ایرانیان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
260پترو تجارت هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
261پترو تجارت دیبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
262پترو پلیمر شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
263پترو پرند فدک ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
264پترو پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
265پترو پاسارگاد خاورمیانه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
266پترو آذر آسیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
267پترو ایساتیس جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
268پترو پرند صبا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
269پایه گستر سهند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
270پالایش فراورده های نفتی تکران کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
271پالایش و فراورده های نفتی تبریز (تبریز پترولیوم)---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
272پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
273پالایش نفت تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
274پالایش روغن موتور پیروزی شمال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
275پالایش روغن گیلان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
276پالایش پترو سالار قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
277پالایش البرز آبادان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
278پارسا فن آوری ادیب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
279پارسا ادیب پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
280پارس هوای البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
281پارس مرمر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
282پارس راین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
283پارس بازرگان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
284بیناس انرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
285بین المللی تجارت الوند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
286بوتان ران---۳ تیر ۱۳۹۳
287بهروان لرستان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
288بهروان شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
289بهتاز شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
290بهاران شیمی بروجن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
291بناگستر کرانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
292البرز پالایش اشتهارد---۲۹ دی ۱۳۹۳
293بازرگانی نگاره شیمی غرب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
294بازرگانی منر پک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
295بازرگانی لافت تیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
296بازرگانی علیمحمد جبروتی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
297بازرگانی سید محسن ضویی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
298بازرگانی روزبه سلیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
299بازرگانی بین المللی کاریز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
300بازرگانی بین المللی فجر تابنده ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳