اعضای اتحادیه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1رمزین آسا شیمی---۲۶ اسفند ۱۳۹۵
2پترو کیمیای صنعت کویر یزد---۲۶ اسفند ۱۳۹۵
3بازرگانی بین المللی یزدپارسیانا---۲۱ اسفند ۱۳۹۵
4عمران گستر شکوهیه---۱۳ اسفند ۱۳۹۵
5توسعه تجارت طلای سیاه---۷ اسفند ۱۳۹۵
6فراسکو عسلویه---۲۹ بهمن ۱۳۹۵
7پترونیکان البرز---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
8صنایع رنگسازی پارس اشن---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
9آذران پلاست افرا---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
10جهان موتور کویر---۶ دی ۱۳۹۵
11بنیان توسعه راستین---۴ دی ۱۳۹۵
12صدرا نفت پارسیان---۱ دی ۱۳۹۵
13تولیدی پارافین جم پیام شهر---۲۴ آذر ۱۳۹۵
14قیر آکام---۷ اسفند ۱۳۹۵
15پترو شیمی نوری (برزویه)---۱۲ آبان ۱۳۹۵
16آترا کران انرژی---۲۵ مهر ۱۳۹۵
17هیرمند شیمی بهاران---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
18کینیتیک مالتی پلایر پارس---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
19پترو پالایش نیک یزد---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
20پترو آریانا پارس غرب امرتات---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
21پترو پالایش آرتان شیمی---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
22پترو پالایش اطلس---۱۵ فروردین ۱۳۹۵
23توسعه ساختار محیط---۹ اسفند ۱۳۹۴
24پترو زیست البرز---۲۰ بهمن ۱۳۹۴
25کیمیا اکسیر آسیا---۱۹ دی ۱۳۹۴
26تولیدی صنعت قیر هرمزگان---۱۹ دی ۱۳۹۴
27تهرانول---۱۹ دی ۱۳۹۴
28تعاونی فاتح صنعت یزد---۱۹ دی ۱۳۹۴
29صنایع شیمیایی بیان شهریار---۹ آبان ۱۳۹۴
30زرین شیمی کاویان---۹ آبان ۱۳۹۴
31نفت ری سان---۱۸ مهر ۱۳۹۴
32لوله گستر خادمی---۱۸ مهر ۱۳۹۴
33زرین طیف پارسه---۱۸ مهر ۱۳۹۴
34انرژی تجارت سام---۱۸ مهر ۱۳۹۴
35راد شیمی تهران---۶ خرداد ۱۳۹۴
36فومن شیمی گستر---۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
37ساینا شیمی بهشت---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
38تراویس ایران---۲۹ فروردین ۱۳۹۴
39تجارت آفرین سون قشم---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
40رهام اسپرلوس---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
41مواد مهندسی مکرر---۱۹ فروردین ۱۳۹۴
42بین المللی مباشرین خاورمیانه---۲۶ اسفند ۱۳۹۳
43آریا صنعت بهینه---۲ اسفند ۱۳۹۳
44گونش شیمی صنعت---۱۳ بهمن ۱۳۹۳
45روان ساز شیمی صبا---۸ بهمن ۱۳۹۳
46اعتدال اروند---۱۷ خرداد ۱۳۹۵
47پتروشیمی مارون---۲۷ دی ۱۳۹۳
48صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین---۲۴ آذر ۱۳۹۳
49روغن صنعتی جنوب---۹ آذر ۱۳۹۳
50پترو یزدان کویر یزد---۲۸ مهر ۱۳۹۳
51روشان فام---۲۸ مهر ۱۳۹۳
52مهتاش تولید پارس---۲۸ مهر ۱۳۹۳
53پترو سپهر پویا---۶ آبان ۱۳۹۳
54صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران شیمی---۳۰ شهریور ۱۳۹۳
55پیمان روغن---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
56توسعه نفت هرمزان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
57بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
58مبادلات نفتی توسعه آفاق خاور میانه---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
59پالایش گستر کیمیا---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
60میعان انرژی رازی---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
61تولیدی روغن و گریس سمنان آراء---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
62پاک اویل زنجان---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
63سامان فراز قشم---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
64مهر شیمی سبلان---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
65پترو سالار یزد---۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
66یزدان صنعت مهر سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
67ورزیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
68هما شیمی فرد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
69هرمزانرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
70هدف پارافین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
71نیواد برزن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
72نوران شیمی جلفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
73نور شیمی طاها---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
74نگین فخر آذربایجان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
75نفت گستر آناهیتا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
76نفت سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
77نفت جی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
78نفت پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
79نفت پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
80نفت بهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
81نفت بلیج ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
82نفت ایرانول---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
83نفت ایران میامی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
84نخل بهارستان پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
85نخل بارانی پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
86نت لوب ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
87مهندسی نویان بسپار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
88مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
89مهندسی پارسیا صنعت جنوب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
90مهرتاش سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
91مهرآوران سلامت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
92مهر آذین تجارت آریا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
93مهتاب موتور گرگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
94مهتاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
95ملیکا تجارت صدر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
96معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
97مدبران تجارت ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
98مخازن سرزمین سبز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
99مجتمع پتروصنعت گامرون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
100گروه صرامی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
101گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
102گروه شیمیایی کمال– تام - کیمیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
103گروه جهانی سیـرجـان گستـر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
104گروه بین المللی مرات ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
105گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
106کربن تک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
107کراپ ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
108کارداران شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
109کارآوران شرق ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
110کیمیا روغن راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
111کیمیا روانکار پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
112کیمیا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
113کیان تأمین ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
114کنسرسیوم گروه انرژی پرشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
115کارخانجات پالایش روغن موتور پیروزی سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
116کابرو ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
117قیر اسپادانا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
118قیر طبیعی آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
119فیدار اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
120فرینام شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
121فرسا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
122فرآیند شیمی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
123فراشیمی روز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
124فراز درنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
125عقاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
126عالی پردازان آتیه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
127صنعت نوین طب آینده -صنطا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
128صنعت پتروشیمی ری---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
129صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
130صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
131صنایع شیمیایی میلاد پگاه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
132صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
133صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
134صنایع شیمیایی سینا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
135صنایع شیمیایی آریا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
136صنایع روغن آریا جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
137صنایع رنگ اطلس فام سهند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
138صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
139صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
140صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
141صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
142صدر شیمی گستران یزد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
143صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاک گاز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
144صادرات و واردات برزین کالا توس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
145شیمی درسلف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
146شیمی تقطیران نقش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
147شیمیایی و صنعتی کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
148شیمیایی نواندیش قیصریه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
149شیمیایی حلال پویان اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
150شیمی پالایش صدف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
151شیمی آرین اردهال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
152سیمین پارس کرمانشاه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
153سورنا پایاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
154سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
155سرمایه گذاری البرز روزبهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
156سپاهان شیمی تجارت ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
157سامان شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
158سازه گستر سایپا---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
159سادایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
160زنیط---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
161زنجان شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
162زرین روغن ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
163روغن موتورایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
164روغن موتور لوشان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
165روغن موتور قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
166روغن موتور قطران کاوه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
167روغن موتور قطران کاوه پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
168روغن موتور فارسان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
169روغن موتور شتاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
170روغن موتور رهروان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
171روغن موتور دنا استقلال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
172روغن موتور دماوند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
173روغن موتور توانگران شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
174روغن موتور پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
175روغن موتور پارسیان پارسا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
176روغن موتور آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
177روغن موتور آریان اطلس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
178روغن روانساز تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
179روشن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
180روزبهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
181روانگستران صنعت آرین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
182روانکاران گیتی پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
183روانکاران احیاء سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
184روان گستر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
185روان کاران صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
186روان ساز آرین جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
187رنگین بلاش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
188رنگسازی شیمی صفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
189رسا نگین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
190رادمهر شیمی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
191دنا شیمی مهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
192دلتا فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
193درخشان شیمی همدان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
194درخش ساین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
195دانتکس ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
196خدمات بازرگانی سهند نفتیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
197خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
198حلال گستر ادیب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
199جهان میثاق پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
200جم فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
201جسیم تجارت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
202ثمین شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
203تیزرو گریس گرمسار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
204تولیدی و صنعتی اروند شیمی سرور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
205تولیدی عین الله محمدی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
206تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
207تولیدی روغن موتور تندروان بهرو---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
208تولیدی روغن ماشین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
209تولیدی بیتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
210تولیدی و صنعتی نیما ماشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
211تولیدی و صنعتی عایق اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
212تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج---۱۵ دی ۱۳۹۳
213تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
214تولیدی و شیمیایی رزپلیمر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
215تولیدی و بازرگانی جلفا کیمیا نوین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
216تولیدی فومن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
217تولیدی فراز موتور تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
218تولیدی پارافین آرش مهیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
219تولیدی بهروان کیمیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
220تولیدی بهتران شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
221تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
222تولیدی بازرگانی مشیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
223تولیدی افرا شیمی یزد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
224تولید و بسته بندی و فرآوری محصولات روغن گهر آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
225توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
226توسعه کروس انرژی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
227پترو پالایش مهان (توسعه تجارت سیمرغ)---۷ آبان ۱۳۹۳
228توان شیمی طوس پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
229تکتاز شیمی صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
230تعاونی مروارید مشکین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
231تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
232تعاونی قطران شهاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
233تعاونی چند منظوره عام نوید نور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
234تعاونی تولیدی کیمیا رزین اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
235تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
236ترنم کارآفرینان سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
237تجهیز نیروی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
238تجارت گذرگاه شمالی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
239تالارتجارت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
240تابا مهر آریا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
241پیشگام صنعت فرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
242پیام صادرات---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
243پیام شیمی راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
244پیام شیمی بهتار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
245پویا اهتمام بین الملل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
246پویا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
247پلی نار ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
248پلی پروپیلن جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
249پرنده آبی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
250پرشین شل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
251پرسال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
252پردیس مدبران راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
253پتروموند کارن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
254پتروگل ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
255پتروصنعت زمرد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
256پتروشیمی زاگرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
257پتروشیمی رجال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
258پتروشیمی آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
259پتروشیمی امیرکبیر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
260پتروشیمی اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
261پتروشیمی محمد ارمغان فریمان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
262پتروشیمی لاله ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
263پتروشیمی فن آوران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
264پتروشیمی شازند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
265پتروشیمی خارگ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
266پتروشیمی پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
267پتروشیمی بیستون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
268پتروستاره صبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
269پتروپل جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
270پترو کالا گلفام ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
271پترو سایان ملایر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
272پترو سام البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
273پترو زرین پالایش ایرانیان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
274پترو تجارت هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
275پترو تجارت دیبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
276پترو پلیمر شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
277پترو پرند فدک ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
278پترو پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
279پترو پاسارگاد خاورمیانه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
280پترو آذر آسیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
281پترو ایساتیس جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
282پترو پرند صبا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
283پایه گستر سهند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
284پالایش فراورده های نفتی تکران کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
285پالایش و فراورده های نفتی تبریز (تبریز پترولیوم)---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
286پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
287پالایش نفت تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
288پالایش روغن موتور پیروزی شمال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
289پالایش روغن گیلان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
290پالایش پترو سالار قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
291پالایش البرز آبادان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
292پارسا فن آوری ادیب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
293پارسا ادیب پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
294پارس هوای البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
295پارس مرمر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
296پارس راین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
297پارس بازرگان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
298بیناس انرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
299بین المللی تجارت الوند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
300بوتان ران---۳ تیر ۱۳۹۳