اعضای اتحادیه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1پالایش آرین سدید---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
2رمزین آسا شیمی---۲۶ اسفند ۱۳۹۵
3پترو کیمیای صنعت کویر یزد---۲۶ اسفند ۱۳۹۵
4بازرگانی بین المللی یزدپارسیانا---۲۱ اسفند ۱۳۹۵
5عمران گستر شکوهیه---۱۳ اسفند ۱۳۹۵
6توسعه تجارت طلای سیاه---۷ اسفند ۱۳۹۵
7فراسکو عسلویه---۲۹ بهمن ۱۳۹۵
8پترونیکان البرز---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
9صنایع رنگسازی پارس اشن---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
10آذران پلاست افرا---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
11جهان موتور کویر---۶ دی ۱۳۹۵
12بنیان توسعه راستین---۴ دی ۱۳۹۵
13صدرا نفت پارسیان---۱ دی ۱۳۹۵
14تولیدی پارافین جم پیام شهر---۲۴ آذر ۱۳۹۵
15قیر آکام---۷ اسفند ۱۳۹۵
16پترو شیمی نوری (برزویه)---۱۲ آبان ۱۳۹۵
17آترا کران انرژی---۲۵ مهر ۱۳۹۵
18هیرمند شیمی بهاران---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
19کینیتیک مالتی پلایر پارس---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
20پترو پالایش نیک یزد---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
21پترو آریانا پارس غرب امرتات---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
22پترو پالایش آرتان شیمی---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
23پترو پالایش اطلس---۱۵ فروردین ۱۳۹۵
24توسعه ساختار محیط---۹ اسفند ۱۳۹۴
25پترو زیست البرز---۲۰ بهمن ۱۳۹۴
26کیمیا اکسیر آسیا---۱۹ دی ۱۳۹۴
27تولیدی صنعت قیر هرمزگان---۱۹ دی ۱۳۹۴
28تهرانول---۱۹ دی ۱۳۹۴
29تعاونی فاتح صنعت یزد---۱۹ دی ۱۳۹۴
30صنایع شیمیایی بیان شهریار---۹ آبان ۱۳۹۴
31زرین شیمی کاویان---۹ آبان ۱۳۹۴
32نفت ری سان---۱۸ مهر ۱۳۹۴
33لوله گستر خادمی---۱۸ مهر ۱۳۹۴
34زرین طیف پارسه---۱۸ مهر ۱۳۹۴
35انرژی تجارت سام---۱۸ مهر ۱۳۹۴
36راد شیمی تهران---۶ خرداد ۱۳۹۴
37فومن شیمی گستر---۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
38ساینا شیمی بهشت---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
39تراویس ایران---۲۹ فروردین ۱۳۹۴
40تجارت آفرین سون قشم---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
41رهام اسپرلوس---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
42مواد مهندسی مکرر---۱۹ فروردین ۱۳۹۴
43بین المللی مباشرین خاورمیانه---۲۶ اسفند ۱۳۹۳
44آریا صنعت بهینه---۲ اسفند ۱۳۹۳
45گونش شیمی صنعت---۱۳ بهمن ۱۳۹۳
46روان ساز شیمی صبا---۸ بهمن ۱۳۹۳
47اعتدال اروند---۱۷ خرداد ۱۳۹۵
48پتروشیمی مارون---۲۷ دی ۱۳۹۳
49صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین---۲۴ آذر ۱۳۹۳
50روغن صنعتی جنوب---۹ آذر ۱۳۹۳
51پترو یزدان کویر یزد---۲۸ مهر ۱۳۹۳
52روشان فام---۲۸ مهر ۱۳۹۳
53مهتاش تولید پارس---۲۸ مهر ۱۳۹۳
54پترو سپهر پویا---۶ آبان ۱۳۹۳
55صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران شیمی---۳۰ شهریور ۱۳۹۳
56پیمان روغن---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
57توسعه نفت هرمزان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
58بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
59مبادلات نفتی توسعه آفاق خاور میانه---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
60پالایش گستر کیمیا---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
61میعان انرژی رازی---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
62تولیدی روغن و گریس سمنان آراء---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
63پاک اویل زنجان---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
64سامان فراز قشم---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
65مهر شیمی سبلان---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
66پترو سالار یزد---۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
67یزدان صنعت مهر سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
68ورزیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
69هما شیمی فرد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
70هرمزانرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
71هدف پارافین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
72نیواد برزن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
73نوران شیمی جلفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
74نور شیمی طاها---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
75نگین فخر آذربایجان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
76نفت گستر آناهیتا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
77نفت سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
78نفت جی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
79نفت پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
80نفت پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
81نفت بهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
82نفت بلیج ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
83نفت ایرانول---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
84نفت ایران میامی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
85نخل بهارستان پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
86نخل بارانی پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
87نت لوب ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
88مهندسی نویان بسپار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
89مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
90مهندسی پارسیا صنعت جنوب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
91مهرتاش سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
92مهرآوران سلامت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
93مهر آذین تجارت آریا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
94مهتاب موتور گرگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
95مهتاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
96ملیکا تجارت صدر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
97معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
98مدبران تجارت ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
99مخازن سرزمین سبز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
100مجتمع پتروصنعت گامرون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
101گروه صرامی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
102گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
103گروه شیمیایی کمال– تام - کیمیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
104گروه جهانی سیـرجـان گستـر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
105گروه بین المللی مرات ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
106گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
107کربن تک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
108کراپ ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
109کارداران شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
110کارآوران شرق ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
111کیمیا روغن راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
112کیمیا روانکار پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
113کیمیا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
114کیان تأمین ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
115کنسرسیوم گروه انرژی پرشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
116کارخانجات پالایش روغن موتور پیروزی سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
117کابرو ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
118قیر اسپادانا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
119قیر طبیعی آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
120فیدار اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
121فرینام شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
122فرسا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
123فرآیند شیمی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
124فراشیمی روز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
125فراز درنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
126عقاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
127عالی پردازان آتیه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
128صنعت نوین طب آینده -صنطا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
129صنعت پتروشیمی ری---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
130صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
131صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
132صنایع شیمیایی میلاد پگاه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
133صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
134صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
135صنایع شیمیایی سینا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
136صنایع شیمیایی آریا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
137صنایع روغن آریا جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
138صنایع رنگ اطلس فام سهند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
139صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
140صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
141صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
142صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
143صدر شیمی گستران یزد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
144صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاک گاز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
145صادرات و واردات برزین کالا توس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
146شیمی درسلف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
147شیمی تقطیران نقش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
148شیمیایی و صنعتی کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
149شیمیایی نواندیش قیصریه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
150شیمیایی حلال پویان اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
151شیمی پالایش صدف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
152شیمی آرین اردهال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
153سیمین پارس کرمانشاه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
154سورنا پایاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
155سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
156سرمایه گذاری البرز روزبهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
157سپاهان شیمی تجارت ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
158سامان شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
159سازه گستر سایپا---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
160سادایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
161زنیط---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
162زنجان شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
163زرین روغن ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
164روغن موتورایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
165روغن موتور لوشان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
166روغن موتور قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
167روغن موتور قطران کاوه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
168روغن موتور قطران کاوه پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
169روغن موتور فارسان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
170روغن موتور شتاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
171روغن موتور رهروان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
172روغن موتور دنا استقلال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
173روغن موتور دماوند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
174روغن موتور توانگران شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
175روغن موتور پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
176روغن موتور پارسیان پارسا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
177روغن موتور آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
178روغن موتور آریان اطلس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
179روغن روانساز تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
180روشن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
181روزبهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
182روانگستران صنعت آرین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
183روانکاران گیتی پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
184روانکاران احیاء سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
185روان گستر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
186روان کاران صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
187روان ساز آرین جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
188رنگین بلاش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
189رنگسازی شیمی صفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
190رسا نگین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
191رادمهر شیمی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
192دنا شیمی مهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
193دلتا فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
194درخشان شیمی همدان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
195درخش ساین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
196دانتکس ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
197خدمات بازرگانی سهند نفتیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
198خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
199حلال گستر ادیب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
200جهان میثاق پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
201جم فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
202جسیم تجارت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
203ثمین شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
204تیزرو گریس گرمسار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
205تولیدی و صنعتی اروند شیمی سرور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
206تولیدی عین الله محمدی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
207تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
208تولیدی روغن موتور تندروان بهرو---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
209تولیدی روغن ماشین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
210تولیدی بیتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
211تولیدی و صنعتی نیما ماشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
212تولیدی و صنعتی عایق اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
213تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج---۱۵ دی ۱۳۹۳
214تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
215تولیدی و شیمیایی رزپلیمر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
216تولیدی و بازرگانی جلفا کیمیا نوین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
217تولیدی فومن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
218تولیدی فراز موتور تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
219تولیدی پارافین آرش مهیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
220تولیدی بهروان کیمیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
221تولیدی بهتران شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
222تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
223تولیدی بازرگانی مشیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
224تولیدی افرا شیمی یزد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
225تولید و بسته بندی و فرآوری محصولات روغن گهر آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
226توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
227توسعه کروس انرژی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
228پترو پالایش مهان (توسعه تجارت سیمرغ)---۷ آبان ۱۳۹۳
229توان شیمی طوس پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
230تکتاز شیمی صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
231تعاونی مروارید مشکین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
232تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
233تعاونی قطران شهاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
234تعاونی چند منظوره عام نوید نور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
235تعاونی تولیدی کیمیا رزین اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
236تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
237ترنم کارآفرینان سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
238تجهیز نیروی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
239تجارت گذرگاه شمالی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
240تالارتجارت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
241تابا مهر آریا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
242پیشگام صنعت فرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
243پیام صادرات---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
244پیام شیمی راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
245پیام شیمی بهتار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
246پویا اهتمام بین الملل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
247پویا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
248پلی نار ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
249پلی پروپیلن جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
250پرنده آبی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
251پرشین شل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
252پرسال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
253پردیس مدبران راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
254پتروموند کارن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
255پتروگل ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
256پتروصنعت زمرد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
257پتروشیمی زاگرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
258پتروشیمی رجال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
259پتروشیمی آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
260پتروشیمی امیرکبیر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
261پتروشیمی اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
262پتروشیمی محمد ارمغان فریمان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
263پتروشیمی لاله ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
264پتروشیمی فن آوران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
265پتروشیمی شازند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
266پتروشیمی خارگ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
267پتروشیمی پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
268پتروشیمی بیستون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
269پتروستاره صبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
270پتروپل جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
271پترو کالا گلفام ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
272پترو سایان ملایر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
273پترو سام البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
274پترو زرین پالایش ایرانیان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
275پترو تجارت هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
276پترو تجارت دیبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
277پترو پلیمر شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
278پترو پرند فدک ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
279پترو پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
280پترو پاسارگاد خاورمیانه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
281پترو آذر آسیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
282پترو ایساتیس جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
283پترو پرند صبا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
284پایه گستر سهند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
285پالایش فراورده های نفتی تکران کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
286پالایش و فراورده های نفتی تبریز (تبریز پترولیوم)---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
287پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
288پالایش نفت تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
289پالایش روغن موتور پیروزی شمال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
290پالایش روغن گیلان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
291پالایش پترو سالار قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
292پالایش البرز آبادان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
293پارسا فن آوری ادیب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
294پارسا ادیب پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
295پارس هوای البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
296پارس مرمر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
297پارس راین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
298پارس بازرگان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
299بیناس انرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
300بین المللی تجارت الوند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳