اعضای اتحادیه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1جهان موتور کویر---۶ دی ۱۳۹۵
2بنیان توسعه راستین---۴ دی ۱۳۹۵
3صدرا نفت پارسیان---۱ دی ۱۳۹۵
4تولیدی پارافین جم پیام شهر---۲۴ آذر ۱۳۹۵
5قیر آکام---۲۴ آذر ۱۳۹۵
6پترو شیمی نوری (برزویه)---۱۲ آبان ۱۳۹۵
7آترا کران انرژی---۲۵ مهر ۱۳۹۵
8هیرمند شیمی بهاران---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
9کینیتیک مالتی پلایر پارس---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
10پترو پالایش نیک یزد---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
11پترو آریانا پارس غرب امرتات---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
12پترو پالایش آرتان شیمی---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
13پترو پالایش اطلس---۱۵ فروردین ۱۳۹۵
14توسعه ساختار محیط---۹ اسفند ۱۳۹۴
15پترو زیست البرز---۲۰ بهمن ۱۳۹۴
16کیمیا اکسیر آسیا---۱۹ دی ۱۳۹۴
17تولیدی صنعت قیر هرمزگان---۱۹ دی ۱۳۹۴
18تهرانول---۱۹ دی ۱۳۹۴
19تعاونی فاتح صنعت یزد---۱۹ دی ۱۳۹۴
20صنایع شیمیایی بیان شهریار---۹ آبان ۱۳۹۴
21زرین شیمی کاویان---۹ آبان ۱۳۹۴
22نفت ری سان---۱۸ مهر ۱۳۹۴
23لوله گستر خادمی---۱۸ مهر ۱۳۹۴
24زرین طیف پارسه---۱۸ مهر ۱۳۹۴
25انرژی تجارت سام---۱۸ مهر ۱۳۹۴
26راد شیمی تهران---۶ خرداد ۱۳۹۴
27فومن شیمی گستر---۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
28ساینا شیمی بهشت---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
29تراویس ایران---۲۹ فروردین ۱۳۹۴
30تجارت آفرین سون قشم---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
31رهام اسپرلوس---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
32مواد مهندسی مکرر---۱۹ فروردین ۱۳۹۴
33بین المللی مباشرین خاورمیانه---۲۶ اسفند ۱۳۹۳
34آریا صنعت بهینه---۲ اسفند ۱۳۹۳
35گونش شیمی صنعت---۱۳ بهمن ۱۳۹۳
36روان ساز شیمی صبا---۸ بهمن ۱۳۹۳
37اعتدال اروند---۱۷ خرداد ۱۳۹۵
38پتروشیمی مارون---۲۷ دی ۱۳۹۳
39صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین---۲۴ آذر ۱۳۹۳
40روغن صنعتی جنوب---۹ آذر ۱۳۹۳
41پترو یزدان کویر یزد---۲۸ مهر ۱۳۹۳
42روشان فام---۲۸ مهر ۱۳۹۳
43مهتاش تولید پارس---۲۸ مهر ۱۳۹۳
44پترو سپهر پویا---۶ آبان ۱۳۹۳
45صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران شیمی---۳۰ شهریور ۱۳۹۳
46پیمان روغن---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
47توسعه نفت هرمزان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
48بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
49مبادلات نفتی توسعه آفاق خاور میانه---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
50پالایش گستر کیمیا---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
51میعان انرژی رازی---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
52تولیدی روغن و گریس سمنان آراء---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
53پاک اویل زنجان---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
54سامان فراز قشم---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
55مهر شیمی سبلان---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
56پترو سالار یزد---۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
57یزدان صنعت مهر سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
58ورزیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
59هما شیمی فرد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
60هرمزانرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
61هدف پارافین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
62نیواد برزن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
63نوران شیمی جلفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
64نور شیمی طاها---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
65نگین فخر آذربایجان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
66نفت گستر آناهیتا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
67نفت سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
68نفت جی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
69نفت پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
70نفت پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
71نفت بهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
72نفت بلیج ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
73نفت ایرانول---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
74نفت ایران میامی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
75نخل بهارستان پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
76نخل بارانی پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
77نت لوب ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
78مهندسی نویان بسپار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
79مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
80مهندسی پارسیا صنعت جنوب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
81مهرتاش سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
82مهرآوران سلامت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
83مهر آذین تجارت آریا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
84مهتاب موتور گرگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
85مهتاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
86ملیکا تجارت صدر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
87معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
88مدبران تجارت ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
89مخازن سرزمین سبز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
90مجتمع پتروصنعت گامرون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
91گروه صرامی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
92گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
93گروه شیمیایی کمال– تام - کیمیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
94گروه جهانی سیـرجـان گستـر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
95گروه بین المللی مرات ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
96گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
97کربن تک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
98کراپ ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
99کارداران شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
100کارآوران شرق ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
101کیمیا روغن راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
102کیمیا روانکار پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
103کیمیا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
104کیان تأمین ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
105کنسرسیوم گروه انرژی پرشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
106کارخانجات پالایش روغن موتور پیروزی سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
107کابرو ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
108قیر اسپادانا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
109قیر طبیعی آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
110فیدار اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
111فرینام شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
112فرسا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
113فرآیند شیمی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
114فراشیمی روز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
115فراز درنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
116عقاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
117عالی پردازان آتیه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
118صنعت نوین طب آینده -صنطا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
119صنعت پتروشیمی ری---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
120صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
121صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
122صنایع شیمیایی میلاد پگاه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
123صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
124صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
125صنایع شیمیایی سینا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
126صنایع شیمیایی آریا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
127صنایع روغن آریا جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
128صنایع رنگ اطلس فام سهند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
129صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
130صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
131صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
132صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
133صدر شیمی گستران یزد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
134صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاک گاز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
135صادرات و واردات برزین کالا توس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
136شیمی درسلف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
137شیمی تقطیران نقش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
138شیمیایی و صنعتی کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
139شیمیایی نواندیش قیصریه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
140شیمیایی حلال پویان اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
141شیمی پالایش صدف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
142شیمی آرین اردهال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
143سیمین پارس کرمانشاه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
144سورنا پایاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
145سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
146سرمایه گذاری البرز روزبهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
147سپاهان شیمی تجارت ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
148سامان شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
149سازه گستر سایپا---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
150سادایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
151زنیط---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
152زنجان شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
153زرین روغن ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
154روغن موتورایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
155روغن موتور لوشان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
156روغن موتور قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
157روغن موتور قطران کاوه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
158روغن موتور قطران کاوه پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
159روغن موتور فارسان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
160روغن موتور شتاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
161روغن موتور رهروان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
162روغن موتور دنا استقلال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
163روغن موتور دماوند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
164روغن موتور توانگران شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
165روغن موتور پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
166روغن موتور پارسیان پارسا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
167روغن موتور آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
168روغن موتور آریان اطلس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
169روغن روانساز تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
170روشن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
171روزبهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
172روانگستران صنعت آرین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
173روانکاران گیتی پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
174روانکاران احیاء سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
175روان گستر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
176روان کاران صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
177روان ساز آرین جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
178رنگین بلاش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
179رنگسازی شیمی صفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
180رسا نگین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
181رادمهر شیمی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
182دنا شیمی مهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
183دلتا فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
184درخشان شیمی همدان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
185درخش ساین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
186دانتکس ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
187خدمات بازرگانی سهند نفتیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
188خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
189حلال گستر ادیب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
190جهان میثاق پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
191جم فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
192جسیم تجارت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
193ثمین شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
194تیزرو گریس گرمسار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
195تولیدی و صنعتی اروند شیمی سرور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
196تولیدی عین الله محمدی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
197تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
198تولیدی روغن موتور تندروان بهرو---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
199تولیدی روغن ماشین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
200تولیدی بیتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
201تولیدی و صنعتی نیما ماشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
202تولیدی و صنعتی عایق اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
203تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج---۱۵ دی ۱۳۹۳
204تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
205تولیدی و شیمیایی رزپلیمر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
206تولیدی و بازرگانی جلفا کیمیا نوین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
207تولیدی فومن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
208تولیدی فراز موتور تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
209تولیدی پارافین آرش مهیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
210تولیدی بهروان کیمیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
211تولیدی بهتران شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
212تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
213تولیدی بازرگانی مشیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
214تولیدی افرا شیمی یزد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
215تولید و بسته بندی و فرآوری محصولات روغن گهر آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
216توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
217توسعه کروس انرژی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
218پترو پالایش مهان (توسعه تجارت سیمرغ)---۷ آبان ۱۳۹۳
219توان شیمی طوس پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
220تکتاز شیمی صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
221تعاونی مروارید مشکین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
222تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
223تعاونی قطران شهاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
224تعاونی چند منظوره عام نوید نور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
225تعاونی تولیدی کیمیا رزین اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
226تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
227ترنم کارآفرینان سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
228تجهیز نیروی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
229تجارت گذرگاه شمالی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
230تالارتجارت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
231تابا مهر آریا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
232پیشگام صنعت فرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
233پیام صادرات---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
234پیام شیمی راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
235پیام شیمی بهتار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
236پویا اهتمام بین الملل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
237پویا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
238پلی نار ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
239پلی پروپیلن جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
240پرنده آبی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
241پرشین شل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
242پرسال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
243پردیس مدبران راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
244پتروموند کارن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
245پتروگل ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
246پتروصنعت زمرد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
247پتروشیمی زاگرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
248پتروشیمی رجال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
249پتروشیمی آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
250پتروشیمی امیرکبیر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
251پتروشیمی اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
252پتروشیمی محمد ارمغان فریمان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
253پتروشیمی لاله ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
254پتروشیمی فن آوران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
255پتروشیمی شازند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
256پتروشیمی خارگ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
257پتروشیمی پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
258پتروشیمی بیستون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
259پتروستاره صبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
260پتروپل جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
261پترو کالا گلفام ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
262پترو سایان ملایر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
263پترو سام البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
264پترو زرین پالایش ایرانیان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
265پترو تجارت هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
266پترو تجارت دیبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
267پترو پلیمر شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
268پترو پرند فدک ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
269پترو پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
270پترو پاسارگاد خاورمیانه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
271پترو آذر آسیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
272پترو ایساتیس جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
273پترو پرند صبا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
274پایه گستر سهند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
275پالایش فراورده های نفتی تکران کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
276پالایش و فراورده های نفتی تبریز (تبریز پترولیوم)---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
277پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
278پالایش نفت تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
279پالایش روغن موتور پیروزی شمال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
280پالایش روغن گیلان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
281پالایش پترو سالار قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
282پالایش البرز آبادان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
283پارسا فن آوری ادیب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
284پارسا ادیب پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
285پارس هوای البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
286پارس مرمر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
287پارس راین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
288پارس بازرگان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
289بیناس انرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
290بین المللی تجارت الوند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
291بوتان ران---۳ تیر ۱۳۹۳
292بهروان لرستان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
293بهروان شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
294بهتاز شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
295بهاران شیمی بروجن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
296بناگستر کرانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
297البرز پالایش اشتهارد---۲۹ دی ۱۳۹۳
298بازرگانی نگاره شیمی غرب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
299بازرگانی منر پک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
300بازرگانی لافت تیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳