اعضای اتحادیه

ردیفنام شرکتمدیر شرکتتاریخ به روز رسانی
1فراسکو عسلویه---۲۹ بهمن ۱۳۹۵
2پترونیکان البرز---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
3صنایع رنگسازی پارس اشن---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
4آذران پلاست افرا---۱۷ بهمن ۱۳۹۵
5جهان موتور کویر---۶ دی ۱۳۹۵
6بنیان توسعه راستین---۴ دی ۱۳۹۵
7صدرا نفت پارسیان---۱ دی ۱۳۹۵
8تولیدی پارافین جم پیام شهر---۲۴ آذر ۱۳۹۵
9قیر آکام---۲۴ آذر ۱۳۹۵
10پترو شیمی نوری (برزویه)---۱۲ آبان ۱۳۹۵
11آترا کران انرژی---۲۵ مهر ۱۳۹۵
12هیرمند شیمی بهاران---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
13کینیتیک مالتی پلایر پارس---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
14پترو پالایش نیک یزد---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
15پترو آریانا پارس غرب امرتات---۲۳ مرداد ۱۳۹۵
16پترو پالایش آرتان شیمی---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
17پترو پالایش اطلس---۱۵ فروردین ۱۳۹۵
18توسعه ساختار محیط---۹ اسفند ۱۳۹۴
19پترو زیست البرز---۲۰ بهمن ۱۳۹۴
20کیمیا اکسیر آسیا---۱۹ دی ۱۳۹۴
21تولیدی صنعت قیر هرمزگان---۱۹ دی ۱۳۹۴
22تهرانول---۱۹ دی ۱۳۹۴
23تعاونی فاتح صنعت یزد---۱۹ دی ۱۳۹۴
24صنایع شیمیایی بیان شهریار---۹ آبان ۱۳۹۴
25زرین شیمی کاویان---۹ آبان ۱۳۹۴
26نفت ری سان---۱۸ مهر ۱۳۹۴
27لوله گستر خادمی---۱۸ مهر ۱۳۹۴
28زرین طیف پارسه---۱۸ مهر ۱۳۹۴
29انرژی تجارت سام---۱۸ مهر ۱۳۹۴
30راد شیمی تهران---۶ خرداد ۱۳۹۴
31فومن شیمی گستر---۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
32ساینا شیمی بهشت---۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
33تراویس ایران---۲۹ فروردین ۱۳۹۴
34تجارت آفرین سون قشم---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
35رهام اسپرلوس---۲۴ فروردین ۱۳۹۴
36مواد مهندسی مکرر---۱۹ فروردین ۱۳۹۴
37بین المللی مباشرین خاورمیانه---۲۶ اسفند ۱۳۹۳
38آریا صنعت بهینه---۲ اسفند ۱۳۹۳
39گونش شیمی صنعت---۱۳ بهمن ۱۳۹۳
40روان ساز شیمی صبا---۸ بهمن ۱۳۹۳
41اعتدال اروند---۱۷ خرداد ۱۳۹۵
42پتروشیمی مارون---۲۷ دی ۱۳۹۳
43صنایع شیمیایی رهیار گستر نوین---۲۴ آذر ۱۳۹۳
44روغن صنعتی جنوب---۹ آذر ۱۳۹۳
45پترو یزدان کویر یزد---۲۸ مهر ۱۳۹۳
46روشان فام---۲۸ مهر ۱۳۹۳
47مهتاش تولید پارس---۲۸ مهر ۱۳۹۳
48پترو سپهر پویا---۶ آبان ۱۳۹۳
49صنایع تولیدی روغن و گریس نیکران شیمی---۳۰ شهریور ۱۳۹۳
50پیمان روغن---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
51توسعه نفت هرمزان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
52بازرگانی شیمی تجارت نقش جهان---۱۹ شهریور ۱۳۹۳
53مبادلات نفتی توسعه آفاق خاور میانه---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
54پالایش گستر کیمیا---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
55میعان انرژی رازی---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
56تولیدی روغن و گریس سمنان آراء---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
57پاک اویل زنجان---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
58سامان فراز قشم---۱۰ شهریور ۱۳۹۳
59مهر شیمی سبلان---۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
60پترو سالار یزد---۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
61یزدان صنعت مهر سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
62ورزیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
63هما شیمی فرد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
64هرمزانرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
65هدف پارافین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
66نیواد برزن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
67نوران شیمی جلفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
68نور شیمی طاها---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
69نگین فخر آذربایجان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
70نفت گستر آناهیتا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
71نفت سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
72نفت جی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
73نفت پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
74نفت پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
75نفت بهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
76نفت بلیج ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
77نفت ایرانول---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
78نفت ایران میامی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
79نخل بهارستان پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
80نخل بارانی پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
81نت لوب ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
82مهندسی نویان بسپار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
83مهندسی تحقیقاتی دلتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
84مهندسی پارسیا صنعت جنوب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
85مهرتاش سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
86مهرآوران سلامت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
87مهر آذین تجارت آریا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
88مهتاب موتور گرگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
89مهتاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
90ملیکا تجارت صدر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
91معماران اقتصاد بین‌الملل تندیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
92مدبران تجارت ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
93مخازن سرزمین سبز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
94مجتمع پتروصنعت گامرون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
95گروه صرامی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
96گروه شیمیایی و نفتی پارس کیمیا گران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
97گروه شیمیایی کمال– تام - کیمیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
98گروه جهانی سیـرجـان گستـر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
99گروه بین المللی مرات ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
100گروه بازرگانی توسعه تجارت تکسا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
101کربن تک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
102کراپ ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
103کارداران شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
104کارآوران شرق ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
105کیمیا روغن راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
106کیمیا روانکار پارس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
107کیمیا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
108کیان تأمین ایرانیان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
109کنسرسیوم گروه انرژی پرشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
110کارخانجات پالایش روغن موتور پیروزی سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
111کابرو ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
112قیر اسپادانا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
113قیر طبیعی آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
114فیدار اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
115فرینام شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
116فرسا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
117فرآیند شیمی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
118فراشیمی روز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
119فراز درنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
120عقاب گریس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
121عالی پردازان آتیه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
122صنعت نوین طب آینده -صنطا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
123صنعت پتروشیمی ری---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
124صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
125صنایع شیمیایی پترو ایمن سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
126صنایع شیمیایی میلاد پگاه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
127صنایع شیمیایی کیمیا گستران سپهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
128صنایع شیمیایی کیمیا گران امروز ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
129صنایع شیمیایی سینا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
130صنایع شیمیایی آریا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
131صنایع روغن آریا جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
132صنایع رنگ اطلس فام سهند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
133صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
134صنایع پالایش فرآورده های نفتی اکسین دنا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
135صنایع بسته بندی شیمیایی پویان صنعت شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
136صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
137صدر شیمی گستران یزد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
138صادرات و واردات شیمیایی ومعدنی پاک گاز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
139صادرات و واردات برزین کالا توس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
140شیمی درسلف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
141شیمی تقطیران نقش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
142شیمیایی و صنعتی کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
143شیمیایی نواندیش قیصریه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
144شیمیایی حلال پویان اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
145شیمی پالایش صدف---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
146شیمی آرین اردهال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
147سیمین پارس کرمانشاه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
148سورنا پایاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
149سرمایه گذاری و خدماتی بازرگانی غدیر سپهر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
150سرمایه گذاری البرز روزبهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
151سپاهان شیمی تجارت ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
152سامان شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
153سازه گستر سایپا---۲۳ شهریور ۱۳۹۳
154سادایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
155زنیط---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
156زنجان شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
157زرین روغن ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
158روغن موتورایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
159روغن موتور لوشان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
160روغن موتور قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
161روغن موتور قطران کاوه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
162روغن موتور قطران کاوه پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
163روغن موتور فارسان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
164روغن موتور شتاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
165روغن موتور رهروان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
166روغن موتور دنا استقلال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
167روغن موتور دماوند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
168روغن موتور توانگران شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
169روغن موتور پردیس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
170روغن موتور پارسیان پارسا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
171روغن موتور آسیا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
172روغن موتور آریان اطلس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
173روغن روانساز تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
174روشن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
175روزبهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
176روانگستران صنعت آرین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
177روانکاران گیتی پاسارگاد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
178روانکاران احیاء سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
179روان گستر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
180روان کاران صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
181روان ساز آرین جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
182رنگین بلاش---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
183رنگسازی شیمی صفا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
184رسا نگین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
185رادمهر شیمی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
186دنا شیمی مهر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
187دلتا فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
188درخشان شیمی همدان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
189درخش ساین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
190دانتکس ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
191خدمات بازرگانی سهند نفتیران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
192خدمات انباری و تجاری ریاضی سلفچگان ایران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
193حلال گستر ادیب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
194جهان میثاق پارس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
195جم فرایند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
196جسیم تجارت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
197ثمین شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
198تیزرو گریس گرمسار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
199تولیدی و صنعتی اروند شیمی سرور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
200تولیدی عین الله محمدی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
201تولیدی روغن موتور نیل شیمی ثامن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
202تولیدی روغن موتور تندروان بهرو---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
203تولیدی روغن ماشین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
204تولیدی بیتا شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
205تولیدی و صنعتی نیما ماشین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
206تولیدی و صنعتی عایق اصفهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
207تولیدی و صنعتی روغن موتور ستاره لاهیج---۱۵ دی ۱۳۹۳
208تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
209تولیدی و شیمیایی رزپلیمر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
210تولیدی و بازرگانی جلفا کیمیا نوین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
211تولیدی فومن شیمی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
212تولیدی فراز موتور تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
213تولیدی پارافین آرش مهیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
214تولیدی بهروان کیمیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
215تولیدی بهتران شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
216تولیدی بشکه و قیر صنعتی و آسفالت راه دژپا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
217تولیدی بازرگانی مشیز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
218تولیدی افرا شیمی یزد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
219تولید و بسته بندی و فرآوری محصولات روغن گهر آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
220توسعه و بهینه سازی صنعت انتقال نفت آسیای میانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
221توسعه کروس انرژی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
222پترو پالایش مهان (توسعه تجارت سیمرغ)---۷ آبان ۱۳۹۳
223توان شیمی طوس پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
224تکتاز شیمی صنعت---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
225تعاونی مروارید مشکین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
226تعاونی تولیدکنندگان پارافین ایران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
227تعاونی قطران شهاب---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
228تعاونی چند منظوره عام نوید نور---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
229تعاونی تولیدی کیمیا رزین اراک---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
230تعاونی تولیدکنندگان پارافین تامین نیاز استان تهران---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
231ترنم کارآفرینان سپاهان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
232تجهیز نیروی زنگان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
233تجارت گذرگاه شمالی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
234تالارتجارت پرشیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
235تابا مهر آریا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
236پیشگام صنعت فرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
237پیام صادرات---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
238پیام شیمی راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
239پیام شیمی بهتار---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
240پویا اهتمام بین الملل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
241پویا پارافین---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
242پلی نار ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
243پلی پروپیلن جم---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
244پرنده آبی جهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
245پرشین شل---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
246پرسال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
247پردیس مدبران راد ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
248پتروموند کارن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
249پتروگل ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
250پتروصنعت زمرد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
251پتروشیمی زاگرس---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
252پتروشیمی رجال ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
253پتروشیمی آبادان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
254پتروشیمی امیرکبیر---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
255پتروشیمی اصفهان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
256پتروشیمی محمد ارمغان فریمان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
257پتروشیمی لاله ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
258پتروشیمی فن آوران ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
259پتروشیمی شازند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
260پتروشیمی خارگ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
261پتروشیمی پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
262پتروشیمی بیستون---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
263پتروستاره صبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
264پتروپل جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
265پترو کالا گلفام ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
266پترو سایان ملایر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
267پترو سام البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
268پترو زرین پالایش ایرانیان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
269پترو تجارت هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
270پترو تجارت دیبا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
271پترو پلیمر شرق---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
272پترو پرند فدک ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
273پترو پردیس ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
274پترو پاسارگاد خاورمیانه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
275پترو آذر آسیا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
276پترو ایساتیس جم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
277پترو پرند صبا ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
278پایه گستر سهند---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
279پالایش فراورده های نفتی تکران کاوه ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
280پالایش و فراورده های نفتی تبریز (تبریز پترولیوم)---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
281پالایش و پخش فراورده های میعانات شیمیایی پلیمر پارس هرمزان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
282پالایش نفت تبریز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
283پالایش روغن موتور پیروزی شمال---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
284پالایش روغن گیلان---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
285پالایش پترو سالار قم ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
286پالایش البرز آبادان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
287پارسا فن آوری ادیب ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
288پارسا ادیب پویا---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
289پارس هوای البرز---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
290پارس مرمر ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
291پارس راین ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
292پارس بازرگان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
293بیناس انرژی---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
294بین المللی تجارت الوند ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
295بوتان ران---۳ تیر ۱۳۹۳
296بهروان لرستان ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
297بهروان شیمی راد---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
298بهتاز شیمی ---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
299بهاران شیمی بروجن---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
300بناگستر کرانه---۱ اردیبهشت ۱۳۹۳