Iranian Oil ,Gas and Petrochemical Products Exporters Union

بازرس

           اتحادیه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل خواهد داشت که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع‌است. در صورت فوت یا انتخاب یا سلب شرایط مندرج در اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

           

           وظایف بازرس

           نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و مطابقت آنها با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور و چنانچه بازرس مغایرتی مشاهده نماید باید از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع داده، رفع آن را مطالبه کند. بازرسان باید قبل از مجمع عمومی سالانه ترازنامه‌ای را که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه تهیه می‌کنند و همچنین در صورت لوزم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را ملاحظه و مورد بررسی قرار داده و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره قرار است در اختیار مجمع عمومی بگذارد اظهار نظر کرده و گزارش جامعی را راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضاء اتحادیه در دبیرخانه اتحادیه آماده باشد. بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مراقبت و نظارت نماید.بازرس گزارشات خود را در دفتری در دبیرخانه ثبت خواهد نمود.

تصویر نمادالکترونیکی

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.