هیات مدیره دور دوم

دوره دوم اتحادیه نیز از تاریخ 27/3/84 آغاز گردیده است .

اسامی هیأت مدیره این دوره عبارتند از:

1. آقای حسن خسروجردی رئیس هیأت مدیره
2. آقای مهندس عباسعلی اسلامی نایب رئیس هیأت مدیره
3. آقای دکتر پدرام سلطانی دبیرکل
4. آقای محسن فخاری عضو هیأت مدیره ـ خزانه دار
5. آقای دکتر فرهاد فزونی عضو هیأت مدیره
6. آقای دکتر امید لیاقتی عضو هیأت مدیره
7. آقای دکتر سید حمید حسینی عضو هیأت مدیره
8. آقای جلال پوربزرگی عضو هیأت مدیره (علی البدل)
9. آقای سیروس مختاری عضو هیأت مدیره (علی البدل)
آقای مهندس بابک عباسپور بازرس سال اول
آقای محمد حسن فقیه ایمانی بازرس سال دوم

در تاریخ 19/07/85 اقای دکتر امید لیاقتی از عضویت در هیات مدیره اتحادیه استعفا دادند و آقای جلال پوربزرگی به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند. از تاریخ 08/12/87 آقای مهندس سید جلیل نیک نژاد به عنوان دبير کل اتحادیه عهده دار مسؤولیت در دبیرخانه اتحادیه شدند.

اهم اهم اقدامات اتحادیه و هیأت مدیره در دوره دوم

- تداوم و گسترش تعامل و همکاری با سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی در جهت رفع مشکلات فعلی صادرات و توسعه آن
- تعامل بیشتر با اعضاء در جهت رفع مشکلات حرفه ای و بهره گیری از نظرات آنها در جهت پیشبرد امور جاری و اهداف اتحادیه
- جذب اعضاء بیشتر با توجه به تغییر نام اتحادیه به اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
- فراهم نمودن تسهیلات رفاهی بیشتر برای اعضاء از جمله تسهیلات بانکی، آموزشی، انواع بیمه ها و ...
- حضور در نمایشگاههای تخصصی داخلی و بین المللی
- برپایی همایش زمینه فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
- بررسی و ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء جهت خرید فرآورده های تولیدی از شرکت های تولید کننده و عمده
- تداوم برنامه ملاقات با مسئولین محترم مملکتی در جهت رفع مشکلات و توسعه صادرات
- ارتباط با سایر تشکل های صادراتی و همچنین تشکل های صنعت نفت
- صدور کارت عضویت برای اعضاء
- برگزاری مراسم های مختلف از جمله مراسم تقدیر از مدیران نمونه دولتی
- ارزیابی سالیانه میزان مشارکت اعضاء در برنامه ها و فعالیت های اتحادیه بمنظور انتخاب و معرفی اعضای فعال بر اساس معیارهای تعیین شده و اعمال پاره ای تشویقات در مورد ایشان
- مراسم تقدیر از مدیران نمونه دولتی سال 83 منتخب اتحادیه

تصویر اعضای هیات مدیره دوره دوم

هیات مدیره دوم