هیات مدیره دور سوم

دوره سوم اتحادیه نیز از تاریخ 27/3/86 آغاز گردیده است.

اسامی هیأت مدیره این دوره عبارتند از:

1. آقای دکتر سید حمید حسینی رئیس هیأت مدیره
2. آقای مهندس عباسعلی اسلامی نایب رئیس هیأت مدیره
3. آقای جلال پوربزرگی عضو هیأت مدیره ـ خزانه دار
4. آقای احمد صرامی عضو هیأت مدیره آقای
5. آقای دکتر فرزان گلچین عضو هیأت مدیره
6. آقای مهندس محمد حسن فقیه ایمانی عضو هیأت مدیره
7. آقای مهندس حسین فیروزی ارانی عضو هیأت مدیره
8. آقای حسین منیری عضو هیأت مدیره (علی البدل)
9. آقای مهندس ولی ا... غلامی نجف آیادی عضو هیأت مدیره (علی البدل)

آقای مهندس مهدی اسپندیاری بازرس سال اول و دوم


در تاریخ 18/02/87 اقای جلال پوبزرگی از عضویت در هیات مدیره اتحادیه استعفا دادند و آقای احمد صرامی به عنوان عضو اصلی و خزانه دار انتخاب شدند، ضمناً آقای آقای حسین منیری به عنوان عضو اصلی عهده مسئولیت در هیات مدیره شدند. با توجه به لستعفای آقای مهندس سید جلیل نیک نژاد در تاریخ 05/05/88 آقای مهندس نیما اسلامی به عنوان دبیر کل اتحادیه عهده دار مسؤولیت در دبیرخانه اتحادیه شدند

اهم اهم اقدامات اتحادیه و هیأت مدیره در دوره سوم

1- بازنگری فرآیند عضویت در اتحادیه و جذب شرکت های بزرگ
2- انتشار نشریه داخلی
3- حضور در نمایشگاهها به منظور تحقق اهداف اطلاع رسانی و تبلیغاتی، اتحادیه صادرگنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، سنجش میزان تقاضا با بررسی قیمت جهانی و آماده سازی بستر اصلی جهت واردات و اعزام و یا دعوت از هیأت های تجاری تخصصی
4- برگزاری سومین همایش سالانه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در دی ماه 1387
5- اعزام هیأت های علمی، تجاری به کشورهای خارجی در راستای انجام فعالیت های علمی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی و بازاریابی و گسترش فعالیت های صادراتی فرآورده ها اتحادیه
6- توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی برای اعضاء از طریق تداوم پوشش تکمیلی درمان، تشکیل تعاونی مسکن اعضاء و کارکنان اتحادیه
7- پیگیری مشکلات صنفی از جمله مشکلات مالیاتی اعضای اتحادیه، اصلاح دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی یارانه ای، معرفی شرکت های خوشنام عضو اتحادیه به سازمان های ذیربط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز و فراهم اوردن تسهیلات در جهت امور صادراتی آنان

تصویر اعضای هیات مدیره دوره سوم

هیات مدیره سوم