آلبوم

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 43

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 43

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 42

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 42

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 41

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 41

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 40

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 40

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 39

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 39

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 38

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 38

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 37

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 37

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 36

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 36

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 35

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 35

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 34

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 34

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 33

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 33

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 32

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 32

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 31

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 31

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 30

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 30

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 29

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 29

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 28

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 28

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 27

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 27

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 26

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 26

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 25

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 25

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 24

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 24

« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۴ ۳ ۴ بعدی »

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.