آلبوم

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 23

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 23

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 22

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 22

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 21

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 21

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 20

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 20

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 19

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 19

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 18

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 18

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 17

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 17

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 16

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 16

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 15

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 15

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 14

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 14

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 13

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 13

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 12

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 12

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 11

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 11

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 10

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 10

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 9

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 9

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 8

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 8

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 7

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 7

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 6

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 6

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 5

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 5

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 4

بیست و پنجمین نمایشگاه نفت و گاز 4

« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴ بعدی »

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.